dokumenty

Dokumenty do ulg podatkowych

dokumentyPrzy składaniu zeznania podatkowego nie trzeba załączać żadnych dokumentów potwierdzającym prawo do ulg, jednak należy je posiadać na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Urząd ma prawo skontrolować podatnika w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym należało złożyć PIT, dlatego przez tyle czasu powinniśmy przechowywać odpowiednie dokumenty.

Dokumenty do ulgi na internet

Do skorzystania z ulgi na internet potrzebne są faktury z informacją o kwocie zapłaconej na Internet. Jeśli faktury nie mają adnotacji „zapłacona” konieczne jest również posiadanie dowodów wpłaty (wyciągów z konta bankowego). Ważne jest aby na fakturze znajdowała się informacja o koszcie Internetu, tzn. jeśli korzystasz z pakietu usług, np. płacisz łącznie za telefon i internet, na fakturze powinno być wyszczególnione ile wynosi koszt telefonu a ile internetu.

Dowiedz się więcej: ulga na internet

Dokumenty do ulgi na dziecko

Rodzice, którzy korzystają z ulgi prorodzinnej jako dowód potwierdzający prawo do ulgi powinni posiadać odpis aktu urodzenia dziecka. Inni prawni opiekunowie w razie kontroli powinni przedstawić zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej albo umowę w tym zakresie ze starostą.

Dowiedz się więcej: ulga na dziecko

Dokumenty do ulgi za darowizny

W przypadku darowizny w formie oddanej krwi konieczne jest zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

Osoby przekazujące darowiznę na cele pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego powinny natomiast posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Jeżeli darowizna miała formę rzeczową, należy posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny wraz z informacją ile wynosiła jej wartość finansowa. Oświadczenie takie powinno być podpisane i zawierać dane instytucji, której przekazaliśmy darowiznę, a nie osoby fizycznej, np. księdza.

Dowiedz się więcej: ulga za darowizny

Dokumenty do ulgi rehabilitacyjnej

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu wiele różnych wydatków. Wymagane dokumenty są zależne od tego, na co zostały wydane środki finansowe.

  • używanie samochodu osobowego do przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – umowa własności (współwłasności) samochodu oraz potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów
  • przewodnik dla osoby niewidomej – przepisy nie wymagają żadnych dokumentów. Na żądanie urzędu skarbowego należy jedynie wskazać imię i nazwisko osoby, która uzyskała wynagrodzenie
  • pies asystujący – certyfikat potwierdzający status psa asystującego
  • wydatki na leki – zaświadczenie od lekarza potwierdzające konieczność zażywania danych leków oraz faktury z apteki
  • inne wydatki, np. sprzęt rehabilitacyjny, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych – faktury lub inne dokumenty z danymi nabywcy, sprzedawcy, kwoty wydatku oraz za co wydatek został poniesiony

Dowiedz się więcej: ulga rehabilitacyjna

Dokumenty do ulgi abolicyjnej

Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej należy posiadać dokument poświadczający wartość podatku zapłaconego za granicą za dany rok.

Dowiedz się więcej: ulga abolicyjna

Dokumenty do ulgi za dojazd do pracy

W celu doliczenia wydatków za dojazd do pracy do kosztów uzyskania przychodów należy posiadać dowody zakupu biletów okresowych. Muszą być to bilety imienne (nie na okaziciela).

Dowiedz się więcej: ulga za dojazd do pracy

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rozliczenia PIT przez internet. Dzięki naszemu bezpłatnemu programowi możecie rozliczyć się w zaledwie kilka minut.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!