zagranica

PIT – Ulga abolicyjna

Co to jest ulga abolicyjna?

Istnieją dwie metody rozliczenia dochodów z zagranicy, dzięki którym możemy uniknąć zapłacenia podwójnego podatku:

 • metoda zwolnienia z progresją – przy tej metodzie dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce (opodatkowane za granicą)
 • metoda proporcjonalnego odliczenia – przy tej metodzie dochody są opodatkowane w Polsce

To, którą metodę musimy zastosować zależy od państwa, w którym uzyskiwaliśmy dochody i od tego jaką umowę zawarła z danym państwem Polska.

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy muszą zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Rozliczając dochody z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczenia uzyskujemy wyższy podatek do zapłacenia niż metodą zwolnienia z progresją. Ulga abolicyjna została wprowadzona aby wyrównać wysokość podatku dla obu metod rozliczenia. Jej wysokość jest więc równa różnicy podatku jaki musimy zapłacić w metodzie proporcjonalnego odliczenia a podatku, jaki musielibyśmy zapłacić przy metodzie zwolnienia z progresją.

Ulga abolicyjna – jakie kraje?

zagranicaDo państw, z którymi Polska zawarła umowę o rozliczeniu metodą proporcjonalnego odliczenia należą: USA, Australia, Belgia, Dania, Holandia, Islandia, Rosja, Ukraina, Armenia, Chile, Egipt, Gruzja, Iran, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Syria, Tadżykistan i Uzbekistan.

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosujemy również w przypadku państw, z którymi Polska nie ma zawartej żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to m.in. Brazylii, Libii i Afganistanu.

Nie możemy natomiast skorzystać z ulgi abolicyjnej jeśli dochody uzyskiwaliśmy w państwie lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencją podatkową (tzw. raje podatkowe). Należy do nich m.in. Andora, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Wyspy Cooka, Hongkong, Liechtenstein, Malediwy, Monako, Panama, Szeszele.

Ulga abolicyjna – jakie dochody?

Ulgę abolicyjną można zastosować w przypadku dochodów z:

 • umowy o pracę, a także stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy
 • działalności gospodarczej
 • działalności wykonywanej osobiście
 • praw autorskich

Nie można natomiast zastosować ulgi abolicyjnej w przypadku dochodów osiągniętych z:

 • emerytur i rent
 • najmu i dzierżawy
 • kapitałów pieniężnych
 • sprzedaży nieruchomości

Ulga abolicyjna – jak obliczyć?

W celu obliczenia wysokości ulgi abolicyjnej należy najpierw obliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczenia oraz metodą zwolnienia z progresją. Jak obliczyć podatek przy metodzie proporcjonalnego odliczenia przeczytasz w artykule o rozliczeniu dochodu z Holandii.

Załóżmy, że pracowałeś w jednym z państw, dla którego stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia oraz w Polsce. Za granicą uzyskałeś dochód o wysokości 100 000 zł, a w Polsce o wysokości 50 000 zł. Za granicą zapłaciłeś podatek o wysokości 20 000 zł.

Łączny dochód wyniósł zatem 150 000 zł. Zgodnie ze skalą podatkową, podatek od takiej wysokości dochodu to 35 470,06 zł.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia podatek wyniesie 15 470,06 zł (kwota 35 470,06 zł pomniejszona o podatek zapłacony za granicą).

Metoda zwolnienia z progresją

Aby obliczyć podatek metodą zwolnienia z progresją należy najpierw obliczyć stopę procentową. Oblicza się ją dzieląc podatek od łącznych dochodów przez łączne dochody. 35 470,06 zł / 150 000 zł = 23,65%

Następnie oblicza się podatek od dochodów uzyskanych w Polsce. 23,65% x 50 000 zł = 11 825 zł

Wysokość ulgi abolicyjnej

Wysokość ulgi abolicyjnej to różnica między podatkiem wyliczonym dwoma metodami. 15 470,06 zł – 11 825 zł = 3 645,06 zł – tą kwotę należy wpisać w załączniku PIT/O.

Ulga abolicyjna – jak rozliczyć?

Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej należy wypełnić:

 • podstawową deklarację podatkową (PIT-36, PIT-36L lub PIT-28), w której należy wykazać dochód z zagranicy i ewentualnie z Polski;
 • załącznik PIT/ZG – w przypadku dochodu z pracy (PIT-36) należy wypełnić kolumnę C, w której trzeba wykazać dochód z zagranicy i kolumnę D, w której należy wpisać podatek zapłacony za granicą;
 • załącznik PIT/O – część C (odliczenia od podatku), wiersz „ulga, o której mowa w art. 27g ustawy”

W prawidłowym wypełnieniu formularza PIT pomoże Ci nasz bezpłatny program do rozliczenia PIT.

Źródło: art. 27 ust. 8, 9 i 9a, art. 30c ust.4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!