dojazd do pracy komunikacją miejską

PIT – Ulga za dojazd do pracy

dojazd do pracy komunikacją miejskąOsoby, które pracują poza miejscem zamieszkania często mają możliwość otrzymania zwrotu podatku, poprzez skorzystanie z tzw. ulgi za dojazd do pracy.

Dojazdu do pracy nie odliczamy jednak w ramach „ulgi podatkowej”, to znaczy nie odliczamy kosztów od dochodu ani od podatku (nie należy dołączać załącznika PIT/O). Możemy powiększyć o wydatki na dojazd do pracy koszty uzyskania przychodu, co zmniejszy przychód.

Wydatki poniesione na dojazd do pracy mogą odliczyć od przychodu osoby pracujące na umowę o pracę (PIT-37) a także pracujące za granicą (PIT-36). Ulga dotyczy jednak tylko tych osób, których wydatki na dojazd do pracy były wyższe niż zryczałtowane koszty dojazdu do pracy, zapisane w ustawie o podatku dochodowym.

Wysokość zryczałtowanych kosztów dojazdu do pracy zależy od tego, w ilu miejscach pracujemy i od tego, czy pracujemy w tej samej miejscowości, w której mieszkamy. W najczęstszych sytuacjach – kiedy mamy jedno miejsce pracy, w tej samej miejscowości, w której mieszkamy, wysokość zryczałtowanych kosztów dojazdu do pracy wynosi 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie). Jeśli pracujemy w innej miejscowości niż mieszkamy, ich wysokość to 1668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie). Dojazdów do pracy nie możemy jednak odliczyć jeśli otrzymujemy tzw. dodatek za rozłąkę.

Wysokość ulgi za dojazd do pracy

Za dojazd do pracy możemy odliczyć różnicę między kosztem poniesionym przez nas a zryczałtowanym kosztem dojazdu do pracy. Jeśli więc, przykładowo mieszkamy pod Warszawą a pracujemy w Warszawie i dojeżdżamy do pracy korzystając z 30-dniowego biletu na 1 i 2 strefę, kosztującego 210 zł, dostaniemy zwrot w wysokości 70,94 zł za każdy miesiąc (210 – 139,06) co w skali roku da nam 851,28 zł.

Aby skorzystać z ulgi, w kolumnie „koszty uzyskania przychodu” należy wpisać faktycznie poniesione koszty, zamiast zryczałtowanych.

Ulga za dojazd do pracy – dokumenty

Dokumentami uprawniającymi do skorzystania z ulgi na dojazdy do pracy są dowody zakupu biletów okresowych imiennych. Nie możemy więc skorzystać z ulgi jeśli dojeżdżamy do pracy na biletach jednorazowych albo okresowych wystawionych na okaziciela. Nie podlegają odliczeniu również koszty paliwa, jeśli dojeżdżamy samochodem.

W prawidłowym wypełnieniu formularza PIT pomoże Ci nasz darmowy program do rozliczania PIT.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!