ulgi w pit

PIT – Jakie ulgi obowiązują przy rozliczeniu podatku

Przeczytaj jakie ulgi obowiązują w 2016 roku (w rozliczeniu za 2015 rok) i dowiedz się, z których z nich możesz skorzystać.

Ulga na internet

W ramach ulgi na internet możesz odliczyć od dochodu wydatki poniesione na internet (mobilny albo stacjonarny), maksymalnie 760 zł za rok. Z ulgi tej można jednak skorzystać maksymalnie dwa lata z rzędu.

Przeczytaj więcej: ulga na internet

Ulga na dziecko (prorodzinna)

Ulga na dziecko pozwala na odliczenie od podatku ustalonych przepisami kwot za każde dziecko. Za 2015 rok za pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 92,67 zł za każdy miesiąc. Osoby posiadające większą liczbę dzieci mogą odliczyć większe kwoty. Rodziców, którzy posiadają tylko jedno dziecko obowiązuje limit dochodów, powyżej których nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe jest odliczenie pełnej kwoty ulgi, nawet jeśli przewyższa ona podatek dochodowy.

Przeczytaj więcej: ulga na dziecko

Ulga rehabilitacyjna (dla niepełnosprawnych)

Dzięki uldze rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie od dochodu między innymi wydatków na lekarstwa, na przewodnika dla osoby niewidomej a dla niesłyszącej tłumacza języka migowego, wydatki na dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także na sprzęt rehabilitacyjny i opiekę pielęgniarską.

Przeczytaj więcej: ulga rehabilitacyjna

Ulga za darowizny

W rozliczeniu PIT możliwe jest odliczenie od dochodu również darowizn. Chodzi o darowizny przekazane na cele kościelne, na cele pożytku publicznego oraz honorowe krwiodawstwo. Kwota odliczonych darowizn nie może jednak być wyższa niż 6% dochodu. Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na organizację pożytku publicznego nie zwalnia z możliwości przekazania jednego procenta podatku na OPP. Możliwe jest odliczenie od dochodu przekazanej w trakcie roku darowizny i jednocześnie przekazanie 1% podatku.

Przecztaj więcej: odliczenie darowizn

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna przeznaczona jest dla osób, które pracowały za granicą, w państwie, z którego dochody należy rozliczyć metodą proporcjonalnego odliczenia. Jest to między innymi USA, Belgia i Holandia. Dzięki tej uldze wysokość podatku do zapłacenia zostanie obniżona o różnicę między podatkiem, jaki byłby do zapłacenia przy metodzie proporcjonalnego odliczenia a podatkiem, jaki zapłacą osoby rozliczające się metodą zwolnienia z progresją.

Przeczytaj więcej: ulga abolicyjna

Ulga za dojazd do pracy

Wydatki poniesione na dojazd do pracy nie podlegają tak właściwie „uldze”, tzn. nie możemy ich odliczyć od dochodu ani od podatku. Podatnicy pracujący w oparciu o umowę o pracę mogą jednak zwiększyć koszty uzyskania przychodu o wydatki na ten cel. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w przepisach wynoszą 1335 zł za rok (w przypadku jednego miejsca pracy, w miejscowości, w której mieszkamy). Jeśli koszty dojazdu do pracy przekroczyły zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, możemy powiększyć je o różnice między naszymi kosztami a zryczałtowanymi.

Przeczytaj więcej: ulga za dojazd do pracy

Ulga na nowe technologie

Z ulgi na nowe technologie mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Dzięki niej mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup tzw. nowych technologii.

Przeczytaj więcej: ulga na nowe technologie

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa przeznaczona jest dla osób, które sprzedały nieruchomość w ciągu 5 lat od jej zakupu a dochód ze sprzedaży przeznaczyły na własne cele mieszkaniowe (na przykład zakup nowego mieszkania albo budowę domu). Ulga pozwala na zmniejszenie podatku od sprzedaży nieruchomości.

Przeczytaj więcej: ulga mieszkaniowa

Ulgi na zasadzie praw nabytych

W ostatnich latach niektóre ulgi zostały zlikwidowane. Obecnie można z nich skorzystać na zasadzie praw nabytych, co oznacza, że mają nadal prawo do tych ulg podatnicy, którzy nabyli do nich prawa przed ich likwidacją. Do takich ulg należą:

 

Najprostszy sposób na rozliczenie każdej ulgi podatkowej to wypełnienie PIT przez Internet. Możecie to zrobić korzystając z naszego darmowego programu.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!