spadek

Podatek od spadku

Spadek w rozliczeniu podatkowym

spadekPodobnie jak w przypadku darowizny, obowiązek podatkowy może zaistnieć również w przypadku otrzymania spadku, który traktowany jest jako nieodpłatny przyrost majątku. Decyzja o wysokości podatku od spadku należy do właściwego urzędu skarbowego, który na podstawie przedłożonej przez podatnika deklaracji PIT wydaje stosowną decyzję. Podatnik w rozliczeniu rocznym jest bowiem zobligowany do przedstawienia szczegółowej informacji o uzyskanym spadku.

Informacje znajdujące się w rozliczeniu rocznym są dla organu podatkowego podstawą nie tylko do określenia wysokości podatku od spadku, ale też ewentualnego zwolnienia z obowiązku jego uiszczenia.

Spadek zwolniony z podatku

Spadek obłożony jest podatkiem, gdy jego wartość przekracza kwotę uznaną za wolną od podatku. Sam obowiązek podatkowy w związku z uzyskanym spadkiem powstaje:

  • gdy uprawomocnieni się sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub dziedziczeniu majątku,
  • gdy podatnik poświadczy przed organem podatkowym fakt nabycia spadku.

Aby uzyskać zwolnienie od podatku w chwili nabycia spadku, którego wartość nie przekracza ustalonych przepisami limitów, należy zgłosić fakt organom podatkowym – czyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno nastąpić na specjalnym formularzy SD-Z2, w którym przedstawia się szczegółowe informacje dotyczące wysokości spadku i jego pozyskania. W sytuacji gdy zgłoszenie nie zostanie przedłożone do urzędu skarbowego, spadkobierca nie będzie miał podstaw, by ubiegać się o zwolnienie od podatku.

Warto pamiętać: informacja o otrzymanym spadku powinna zostać przekazana do urzędu skarbowego do 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się postanowienia o uzyskaniu spadku. Gdy spadkobierca w tym okresie nie posiadał informacji o uzyskanym spadku, zgłoszenie może przekazać organom podatkowym do 6 miesięcy do chwili powiadomienia o nabyciu praw spadkowych.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!