Jeśli mam 18 lat i pracowałem w lecie, jaki pit mam wypełnić, aby się rozliczyć z podatku dochodowego?

praca w lecieOsoby, które podjęły pracę w okresie wakacyjnym, są objęte obowiązkiem podatkowym. Deklaracji podatkowej nie trzeba składać, gdy uzyskany dochód był mniejszy niż 200 zł, a podjęta praca wykonywana była na podstawie umowy-zlecenie. Zeznanie podatkowe należy przedłożyć nawet wówczas, gdy uzyska się dochód w nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku. Obliczony podatek będzie równy 0, jednak informacja ta musi być dostarczona do urzędu skarbowego.

Wybór formularza PIT w przypadku pracy wakacyjnej uwarunkowany jest źródłem uzyskanych przychodów i formą ich opodatkowania. Jednak osoby pracujące na umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowę o pracę rozliczają się na formularzu PIT-37.

Jeśli dziecko jest niepełnoletnie z uzyskanych przez niego dochodów rozliczają się rodzice, natomiast osoby pełnoletnie czynią to samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że wakacyjna praca pełnoletniego dziecka wiąże się z niemożliwością wykorzystania przez rodzica ulgi prorodzinnej (chyba że dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku).

Obecnie większość zatrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło korzysta z rozliczenia PITu online.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!