ołówek z gumką

Korekta PIT – najważniejsze informacje

Każdemu z nas może zdarzyć się popełnienie błędu przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Bywa, że zapomnimy o wpisaniu naszego identyfikatora podatkowego, pomylimy się w obliczeniach czy też dokonamy błędnego zaokrąglenia w rachunkach. Dobrą wiadomością jest fakt, iż podatnikowi przysługuje prawo do wykonania korekty złożonego zeznania podatkowego. Nie ma także znaczenia czy deklarację złożyliśmy osobiście, czy za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Internetu. W artykule przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące korekty PIT.

Jak dokonać korekty PIT?

Wykonanie korekty zeznania podatkowego nie stanowi skomplikowanej czynności. Korekta polega na ponownym, tym razem poprawnym, wypełnieniu deklaracji. Musimy dokonać tego na formularzu, który obowiązywał w roku, za który się rozliczamy. Na odpowiednim druku zaznaczamy opcję „korekta zeznania”. Do tej pory do korekty należało dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn, dla których jej dokonujemy. Od stycznia 2016 r. dołączanie uzasadnienia nie jest już konieczne.

Do kiedy można zrobić korektę PIT?

Korekty dokonujemy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W praktyce oznacza to, że na jej wykonanie mamy pięć lat od końca roku, w którym składamy deklarację. Jeśli więc błąd pojawił się w rozliczeniu za 2015 rok, czas na złożenie korekty mamy do końca roku 2021 r.

W jakich sytuacjach należy złożyć korektę PIT?

Korektę składamy zarówno, jeśli odkryjemy, że pomyliliśmy się z korzyścią dla organu podatkowego, jaki i z korzyścią dla nas. Najczęściej korekty dokonujemy, gdy:

  • Nie skorzystaliśmy z przysługujących nam ulg podatkowych i odliczeń. Mogło tak się stać z różnych powodów, np. w momencie rozliczania się nie posiadaliśmy dostatecznej wiedzy lub zgubiliśmy faktury dokumentujące poniesione koszta.
  • Zorientowaliśmy się, iż popełniliśmy błąd w obliczeniach.
  • Otrzymaliśmy od pracodawcy błędnie wypełniony PIT-11 i na jego podstawie rozliczyliśmy się. Gdy pracodawca zreflektuje się i przekaże nam właściwie wypełniony PIT-11, spoczywa na nas obowiązek dokonania korekty.
  • Nie uwzględniliśmy wszystkich formularzy PIT-11, jakie otrzymaliśmy od pracodawców.
  • Nie podpisaliśmy się na formularzu.
  • Nie dołączyliśmy wymaganego załącznika.
  • Nie wskazaliśmy Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać nasz 1%. Koniecznym warunkiem jest tu jednak złożenie deklaracji podatkowej w terminie, a więc do końca kwietnia oraz złożenie korekty w ciągu miesiąca od terminu składania zeznania podatkowego.

Czy można złożyć korektę PIT przez Internet?

Coraz większą popularnością cieszy się składanie deklaracji przez Internet. E-deklaracje są alternatywą dla klasycznych druków. Są one w pełni uznawane przez pracowników Urzędów Skarbowych. Również korekty zeznania podatkowego możemy dokonać przez Internet i to nawet wówczas, gdy rozliczaliśmy się tradycyjną metodą, czyli zanosząc wypełniony druk do urzędu bądź wysyłając go za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem jest zaznaczenie na elektronicznym formularzu pola „korekta” oraz (opcjonalnie) napisanie w odpowiednim polu wyjaśnienia dla dokonywanych zmian.

Co wydarzy się jeśli Urząd Skarbowy sam dostrzeże błąd?

Jeśli nasz błąd jest niewielki, może się zdarzyć, iż Urząd Skarbowy poprawi go sam. Obowiązuje tu jednak zasada, iż modyfikacja kwoty zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub poniesionej w wyniku korekty straty nie może być wyższa niż 1000 zł.

Jeśli Urząd Skarbowy odkryje błąd w naszym zeznaniu podatkowym, może zwrócić się do nas o poprawienie deklaracji, a także złożenie wyjaśnienia popełnionego przez nas błędu. W niektórych przypadkach jeśli Urząd odkrywa błąd jako pierwszy, możemy spodziewać się sankcji finansowych.

Czy płaci się karę składając korektę PIT? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?

Złożenie korekty zeznania podatkowego w odpowiednim terminie wraz z uiszczeniem zaległości podatkowej, jeśli taka się pojawi, powoduje odstąpienie od kary za przestępstwo skarbowe. Jeżeli korekta jest składana przed terminem zapłaty podatku (przed 30 kwietnia) nie zapłacimy żadnych odsetek. Jeżeli po terminie (po 30 kwietnia), do korekty warto dołączyć tzw. czynny żal. Jeśli wystąpiła zaległość podatkowa, musimy zapłacić ją w terminie siedmiu dni od złożenia korekty oraz nie później niż sześć miesięcy od upływu terminu składania modyfikowanej deklaracji. Dzięki temu odsetki podatkowe ulegną obniżeniu.

Co to jest ORD-ZU?

ORD-ZU oznacza wyjaśnienie przyczyn składania korekty zeznania podatkowego. Do tej pory, aby dokonać korekty deklaracji, należało dołączyć do niej pisemne wyjaśnienie. W innym przypadku korekta nie była brana przez urzędników pod uwagę. Jednakże w nowelizacji Ordynacji podatkowej odstąpiono od obowiązku uzasadniania korekty. Od stycznia 2016 r. niezałączenie pisemnego uzasadnienie dokonywanej korekty nie wywołuje skutków w postaci odebrania korekcie mocy prawnej. Nowe przepisy dają możliwość dołączenia pisemnego uzasadnienia, ale wybór pozostawiają woli podatnika.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!