błędy

Najczęstsze błędy w PIT

błędyNajczęstsze błędy

Podczas wypełniania formularzy PIT podatnicy popełniają czasem błędy, zazwyczaj dosyć banalne – wynikające z roztargnienia lub niedoczytania objaśnień. Do najczęściej spotykanych w ostatnich latach błędów należą:

Błędny numer KRS

Wpisanie błędnego numeru KRS, oznaczającego daną organizację pożytku publicznego (OPP), którą podatnik zamierza wesprzeć 1% swojego podatku dochodowego. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych w ubiegłym roku. Warto pamiętać, że numer KRS to podstawa do identyfikacji danej OPP – jeśli zostanie wpisany z błędami, to 1% podatku trafi do budżetu, a nie do wybranej przez rozliczającego się organizacji.

Brak aktualizacji danych osobowych

Dla osób nieprowadzących własnej działalności oraz niebędących podatnikami VAT jedynym identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Nie mają więc już obowiązku wypełniania zgłoszeń aktualizacyjnych (poprzez druk NIP-3). Pozostał jeden z obowiązków informacyjnych – zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania. Można tego dokonać bezpośrednio w składanej deklaracji czy innym dokumencie związanym z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Jeśli podatnik chce dokonać aktualizacji adresu wcześniej, to może skorzystać z druku ZAP-3. Za pomocą tego formularza można ponadto dokonać zgłoszenia zmiany rachunku bankowego, na który przelewana jest ewentualna nadpłata podatku PIT.

Błąd rachunkowy

Popełniany zazwyczaj przy tradycyjnym wypełnianiu deklaracji PIT. Sprowadza się po prostu do zwykłych pomyłek natury rachunkowej. Tego typu błędy urzędy skarbowe poprawiają same, pod warunkiem, że zmiana wysokości podatku, nadpłaty, zwrotu czy straty nie przekroczy 1000 zł. Podatnik może następnie wnieść sprzeciw wobec korekty dokonanej przez urząd.

Złe zaokrąglenie

Podatnicy zapominają o zasadach zaokrąglania groszy w górę lub w dół. Jeśli końcówka danej kwoty wynosi mniej niż 50 groszy, to końcówkę należy pominąć przy wpisywaniu kwoty do deklaracji. Jeżeli natomiast końcówka wynosi 50 groszy lub więcej, to kwotę należy podwyższyć w górę do pełnych złotych.

Przekroczenie limitów ulg/odliczeń

To jeden z częściej spotykanych błędów, szczególnie w przypadku darowizn. Zgodnie z przepisami, podatnik może odliczyć darowizny w wysokości takiej, by łączna kwota odliczenia z tego tytułu nie przekraczała wartości obowiązujących limitów. Limity nie obowiązują jedynie przy darowiznach na rzecz kościelnej działalności o charakterze opiekuńczym i charytatywnym.

Niekorzystanie z odliczenia składki

Osoby rozliczające PIT często zapominają o tym, że mogą odliczyć opłacone w danym roku podatkowym składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Warto pamiętać o tym, że podatnik ma prawo odliczyć od swego dochodu składki na ubezpieczenia społeczne – przez to zwiększy wykazany podatek.

Wielu z błędów można uniknąć rozliczając PIT online.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!