Jak rozliczyć osobę zmarłą

cmentarzBliscy zmarłych osób często pytają, czy muszą rozliczyć PIT za zmarłego oraz w jakich sytuacjach jest możliwość rozliczenia podatku wspólnie ze zmarłym małżonkiem.

Rozliczenie PIT za osobę zmarłą

Ani wdowa / wdowiec po zmarłej osobie, ani inny członek rodziny nie ma obowiązku wypełniać PIT za zmarłą osobę. Nie trzeba również powiadamiać urzędu skarbowego o śmierci, ponieważ zajmuje się tym organ ewidencyjny ludności po otrzymaniu aktu zgonu.

Urząd skarbowy, na podstawie informacji otrzymanych od ZUSu i deklaracji przesłanych przez pracodawców, dokonuje wyliczenia podatku. Następnie przesyła tę informację do spadkobiercy. Jeżeli spadkobierca posiada dokumenty stwierdzające prawo osoby zmarłej do ulg podatkowych, ma 30 dni od otrzymania informacji z urzędu skarbowego, na przesłanie wiadomości o przysługującej uldze / ulgach i ich wysokości.

Jeżeli osoba zmarła miała nadpłatę podatku, otrzyma ją spadkobierca. Podobnie, jeżeli zeznanie podatkowe wykazało niedopłatę podatku, spadkobierca ma obowiązek ją zapłacić (chyba że nie przyjmie spadku). W sytuacji, w której spadkobierców jest kilku, urząd skarbowy wskazuje w jakiej części każdy z nich odpowiada za zobowiązanie podatkowe.

Rozliczenie PIT ze zmarłym mażłonkiem

Opodatkowanie wspólnie z małżonkiem jest możliwe, jeżeli para była w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i przez cały ten okres mieli wspólność majątkową. Nie ma zatem możliwości rozliczenia z małżonkiem jeżeli ślub odbył się w trakcie roku, za który dokonujemy rozliczenia ani jeśli w trakcie tego roku doszło do rozwodu. W innej sytuacji są jednak osoby, które utraciły małżonka w wyniku jego śmierci.

Śmierć małżonka w trakcie roku nie zwalnia z możliwości wspólnego rozliczenia PIT. Osoby, które zawarły związek małżeński przed 1 stycznia 2016 roku i zostały wdową / wdowcem w trakcie 2016 roku, mogą wspólnie rozliczyć podatek za 2016 rok. Dotyczy to również osób, których małżonek zmarł na początku 2017 roku, przed złożeniem zeznania za 2016 rok.

Aby rozliczyć podatek ze zmarłym małżonkiem, na formularzu PIT-37 lub PIT-36 w części o wyborze sposobu opodatkowania, należy zaznaczyć opcję 3. “wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy”.

W niektórych sytuacjach bardziej korzystne niż rozliczenie ze zmarłym małżonkiem będzie rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W 2017 roku mogą z tej możliwości skorzystać wdowy / wdowcy, którzy wychowują dziecko i których małżonek zmarł w trakcie 2016 roku. Rozliczenie w ten sposób będzie bardziej korzystne, jeżeli małżonek pracował (a dziecko nie). Jeśli zarówno dziecko, jak i małżonek nie uzyskiwali dochodów, rozliczenie ze zmarłym małżonkiem da tyle samo zwrotu podatku, co rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aby rozliczyć podatek z dzieckiem,  na formularzu PIT-37 lub PIT-36 w części o wyborze sposobu opodatkowania, należy zaznaczyć opcję 4. “w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. Nie ma możliwości, aby rozliczyć się jednocześnie ze zmarłym małżonkiem i jako samotny rodzic.

Chcesz rozliczyć swoje dochody? W prawidłowym wypełnieniu formularza PIT pomoże Ci nasz darmowy program do rozliczania PIT.

pobierz program do rozliczenia pit

1 komentarz

  1. Witam. Czy rodzic może odliczyć ulgę na dziecko niepełnosprawne pełnoletnie które dostawało zasiłek pielęgnacyjny i rentę z ZUS i otrzymało pit 40a przychód(dochód) 11483,69?
    Drugie pytanie jeśli żona zmarła w marcu zeszłego roku czy mąż może rozliczyć się jako wdowiec?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.