mężczyzna na emeryturze

IKE czy IKZE – co wybrać?

mężczyzna na emeryturzeIKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dwa sposoby oszczędzania na emeryturę, w ramach III filaru. Jak powszechnie wiadomo, nie ma co liczyć na wysoką emeryturę z ZUSu dlatego warto zainteresować się dodatkowymi możliwościami zbierania kapitału na przyszłość.

Zarówno IKE, jak i IKZE mają pewne wady oraz zalety. Przed decyzją, który rodzaj konta wybrać warto zapoznać się z zasadami działania obu kont.

Cechy wspólne IKE oraz IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają na inwestowanie w różnych formach. Może być to:

  • rachunek oszczędnościowy w banku
  • obligacje skarbowe w PKO BP
  • fundusze inwestycyjne
  • rachunek maklerski
  • umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

Główna zaleta IKE oraz IKZE w stosunku do oszczędzania na koncie oszczędnościowym, na obrocie papierami wartościowymi, czy w innej formie, ale na zwykłym rachunku polega na możliwości uniknięcia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Największe zyski uzyskamy trzymając środki na koncie aż do emerytury. Jest możliwa wcześniejsza wypłata, jednak może nie być to opłacalne.

Po osiągnięciu odpowiedniego wieku, możliwa jest jednorazowa wypłata wszystkich zgromadzonych środków lub wypłata w ratach, decyzja należy do właściciela konta.

Na konta IKE oraz IKZE nie można wpłacać nieograniczonych środków. Oba konta mają pewne limity, o czym piszemy dalej. Nie ma również możliwości posiadania kilku kont IKE ani kilku kont IKZE, jednak jest możliwe założenie jednego konta IKE oraz jednego IKZE.

Środki finansowe zgromadzone na koncie IKE lub IKZE podlegają dziedziczeniu – albo osobie/osobom wskazanym w testamencie, ale w postępowaniu ustawowym.

Różnice między IKE oraz IKZE

Zaletą konta IKZE jest możliwość odliczenia od dochodu wpłaconych środków. Odliczenia dokonujemy w rozliczeniu PIT na początku następnego roku i dzięki temu otrzymujemy zwrot podatku. IKE nie daje takiej możliwości. Z drugiej strony jednak, mając konto IKZE zapłacimy podatek przy wypłacie środków na emeryturze. Podatek wyniesie 10%, co jest dość sporą kwotą w porównaniu do konta IKE, z którego wypłacając środki na emeryturze nie zapłacimy żadnego podatku. W przypadku odziedziczenia środków z konta IKE lub IKZE zasady są takie same – spadkobierca środków z konta IKE nie zapłaci podatku, natomiast spadkobierca konta IKZE będzie musiał 10% oddać urzędowi skarbowemu.

Różne są także zasady wypłaty środków z konta IKE oraz IKZE. Z Indywidualnego Konta Emerytalnego można wypłacić środki bez płacenia podatku najwcześniej w wieku 60 lat lub w wieku 55 lat w przypadku wcześniejszej emerytury. Z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wypłata środków finansowych może być opłacalna dopiero po osiągnięciu 65 lat. Jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę, zapłacimy podatek niezależnie od tego czy posiadamy IKE czy też IKZE, jednak inny jest rodzaj podatku. Przedwczesna wypłata z konta IKE podlega 19% podatku od zysków kapitałowych, natomiast przedterminowa wypłata z konta IKZE traktowana jest jak dochód na zasadach ogólnych, tzn. należy wykazać ją w PIT-37 lub PIT-36 i zapłacić podatek w wysokości 18% lub 32% jeśli przekroczymy próg podatkowy. Ponadto, z konta IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego możemy wypłacić część środków, natomiast jeśli zdecydujemy się na przedterminową wypłatę z konta IKZE, konieczne będzie wypłacenie wszystkich zgromadzonych środków.

Na koncie IKE istnieje znacznie wyższy limit wpłat niż na koncie IKZE. Roczna wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, natomiast limit wpłat na IKZE to 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2015 roku limit wpłat na IKE wynosi zatem 11 877 zł, natomiast na IKZE – 4 750,80 zł.

Podsumowanie różnic:

IKE IKZE
Odliczenie wpłat w PIT Nie Tak
Wypłata bez konsekwencji od 60 roku żcyia lub 55. w przypadku wcześniejszej emerytury od 65 roku życia
Podatek przy wypłacie po osiągnięciu wieku Nie Tak – 10% ryczałtowo
Podatek przy przedterminowej wypłacie 19% – od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) 18% lub 32% (zasady ogólne)
Częściowa wypłata przedterminowa Tak Nie
Limit wpłaty w 2015 r. 11 877 zł 4750,80 zł

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!