logo sodexo

Jak rozliczyć bony podarunkowe Sodexo?

W okresie świątecznym wiele polskich firm korzysta z możliwości dodatkowego wynagrodzenia swoich pracowników w formie bonów towarowych, zwanych też podarunkowymi (np. Sodexo). Można je następnie wymienić na towary w sklepach, honorujących dany rodzaj bonów. Jednak wiele obdarowanych osób ma wątpliwości związane z tym jak traktować ten rodzaj nagradzania. A dokładniej – czy bony podlegają opodatkowaniu, a więc zatem i rozliczeniu w rocznym zeznaniu PIT?

Podstawową kwestią do udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest ustalenie czy bony towarowe podarowane przez pracodawcę stanowią dochód pracownika. Jeśli tak, z mocy ustawy podlegają opodatkowaniu, jak każdy innych dochód. Sprawdźmy zatem co, według ustawy, jest dochodem.

Zgodnie z zapisami ustawy o PIT dochodem pracownika, niezależnie od formy zatrudnienia, jest wszystko to, co zostaje mu wypłacone. A zatem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wszelkie dodatki, nagrody oraz ekwiwalenty np. za niewykorzystany urlop. I co ważne – nie ma znaczenia forma wypłaty tych świadczeń. Może to być ta najpopularniejsza czyli pieniężna, ale dochodem pracownika jest także wynagrodzenie wypłacone w naturze czy różnych ekwiwalentach. Bony należy traktować właśnie jako taki ekwiwalent wypłaty gotówkowej.

To znaczy, że bony towarowe stanowią formę co prawda pozapłacowego, ale jednak wynagrodzenia. Są zatem dochodem pracownika. Tymczasem zgodnie z zapisami artykułu 9 ustęp 1 ustawy o PIT wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od tej reguły jest co prawda kilka wskazanych w ustawie odstępstw, ale akurat nie obejmują one bonów towarowych. Także fakt, że bony zostały w całości sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych nie zwalnia pracownika od uiszczenia od nich podatku. Bo choć ustawa dopuszcza zwolnienie z dochodu świadczeń rzeczowych na rzecz pracowników (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł), to równocześnie wyraźnie stwierdza, że bony nie są takimi świadczeniami, a zatem z tego tytułu zwolnieniu nie podlegają.

To wszystko oznacza, że osoba otrzymująca bony winna wykazać je w rocznym rozliczeniu. Pracodawca, który nagrodził bonami pracowników informuje o tym pracownika na formularzu PIT-11, w wierszu „należności ze stosunku pracy” w przypadku umowy o pracę lub „działalność wykonywana osobiście” w przypadku umowy zlecenie. Pracownik przychód z bonów wpisuje w odpowiednich rubrykach w swoim rozliczeniu PIT-37.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!