korepetycje

Jak rozliczyć dochód z korepetycji

korepetycjeWszystkie osoby udzielające korepetycji, nawet sporadycznie, mają obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe. Uzyskiwanie dochodu w ten sposób może być uznane jako działalność wykonywana osobiście lub jako działalność gospodarcza.

Korepetycje jako działalność wykonywana osobiście

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za działalność wykonywaną osobiście uznaje się między innymi:

  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej,
  • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
  • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
  • przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Można zatem zaliczyć do takiej działalności również udzielanie korepetycji. Działalności wykonywanej osobiście nie trzeba „zakładać” tak jak działalności gospodarczej. Osoba udzielająca korepetycji ma jedynie obowiązek wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek oraz złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36.

Zaliczka na podatek wynosi 18% od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Koszty przy działalności wykonywanej osobiście wynoszą 20%, natomiast zaliczkę należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany przychód.

Ile w praktyce wynosi zaliczka na podatek? Jeśli przykładowo korepetytor udzielił w kwietniu 4 lekcji i za każdą wziął 50 zł, jego przychód wyniósł 200 zł, a koszty uzyskania przychodu 40 zł (200 x 20%). Dochód wyniósł zatem 160 zł i od tej kwoty należy zapłacić podatek w wysokości 18%. Kwota ta wynosi 29 zł i korepetytor musi ją wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20 maja.

Od dochodu odlicza się również zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zaliczkę na podatek pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. W większości przypadków korepetytor rozliczający się z działalności wykonywanej osobiście nie musi jednak opłacać składek społecznych ani zdrowotnych. Nie podlegają im bowiem studenci oraz osoby, które opłacają składki z innego tytułu, np. nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Poza wpłacaniem zaliczek na podatek, na początku następnego roku do 30 kwietnia korepetytor będzie musiał złożyć deklarację PIT-36. W części D (dochody / straty ze źródeł przychodów), w wierszu 5 (działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy) będzie musiał wykazać przychód z całego poprzedniego roku, całe koszty uzyskania przychodu, dochód oraz sumę wpłaconych zaliczek na podatek. Jeżeli dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (3091 zł), w części K (kwota do zapłaty / nadpłata), wyjdzie nadpłata o wysokości wpłaconych zaliczek, którą urząd skarbowy będzie miał obowiązek zwrócić w ciągu 3 miesięcy. W PIT-36 należy również wykazać wpłacone składki społeczne i zdrowotne, jeśli były wpłacane.

Tak jak każdy rozliczający podatek na formularzu PIT-36, korepetytor również może odliczyć ulgi podatkowe albo skorzystać z opodatkowania z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Korepetycje jako działalność gospodarcza

Korepetycje powinny być rozliczane w ramach działalności gospodarczej, jeśli są prowadzone w sposób „ciągły i zorganizowany”. Sporadyczne udzielanie korepetycji jest zatem działalnością wykonywaną osobiście, jednak osoba, która udziela korepetycji regularnie i często, powinna założyć działalność gospodarczą. Przepisy nie określają jednak jak często trzeba udzielać korepetycji, aby były one uznane za działalność gospodarczą. Nie ma wątpliwości, że udzielanie korepetycji jest działalnością gospodarczą, jeśli zatrudnia się do tego celu pracowników.

Działalność gospodarczą można opodatkować skalą podatkową lub kartą podatkową. Zgodny z przepisami będzie również podatek liniowy oraz w niektórych przypadkach ryczałt ewidencjonowany, jednak te sposoby opodatkowania dochodu z korepetycji zwykle nie są opłacalne.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co w tym przypadku dotyczy również studentów, pomimo że są ubezpieczeni przez uczelnię lub rodziców. Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą nie muszą wpłacać składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności, jednak składki zdrowotne są w ich przypadku obowiązkowe.

Korepetycje w skali podatkowej

Skala podatkowa to najczęściej wykorzystywany sposób opodatkowania. Podatek wynosi 18%, a jeśli zostanie przekroczony próg roczny 85 528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę podatek wynosi 32%.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą według skali podatkowej mają obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów i wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek, a zeznanie roczne składają na formularzu PIT-36. Zaletą tego sposobu opodatkowania jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu, do których korepetytor może zaliczyć np. wydatki na podręczniki, czy dojazd do uczniów, oraz możliwość korzystania z ulg podatkowych. Wadą jest konieczność poznania przepisów podatkowych dotyczących prowadzenia działalności lub korzystanie z usług księgowej/księgowego.

Korepetycje na karcie podatkowej

Opodatkowanie kartą podatkową jest bardzo proste pod względem księgowym. Osoby prowadzące działalność na karcie podatkowej nie muszą prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów ani obliczać i wpłacać zaliczek na podatek.

Karta podatkowa jest sposobem opodatkowania, z którego mogą skorzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy. Zaliczają się do nich między innymi przedsiębiorcy prowadzący „działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny”.

Jeśli korepetytor będzie udzielał nie więcej niż 48 lekcji miesięcznie, podatek będzie wynosił 4,80 zł za każdą lekcję. Przy liczbie lekcji 49 – 96 podatek wynosi 230,40 zł plus 10 zł za każdą lekcję ponad 48, a w przypadku ponad 96 lekcji miesięcznie, podatek wyniesie 710,40 zł.

Dokładną kwotę podatku wyznacza naczelnik urzędu skarbowego. Osoby udzielające korepetycji na karcie podatkowej, nie muszą zatem obliczać comiesięcznej zaliczki na podatek, ponieważ płacą co miesiąc tą samą kwotę podatku.

Aby rozliczać działalność gospodarczą kartą podatkową należy złożyć Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (formularz PIT-16). Na początku następnego roku, osoby działające na karcie podatkowej nie składają typowego zeznania podatkowego, a jedynie formularz PIT-16A (do końca stycznia), w którym wykazują zapłacone i odliczone składki zdrowotne.

Wadą rozliczania kartą podatkową jest brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych, rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!