ksiądz

Jak rozliczyć PIT księdza?

ksiądzKsięża nie wykazują w zeznaniu podatkowym wysokości swojego przychodu, ponieważ płacą podatek w formie ryczałtu, ale mimo to muszą złożyć deklarację PIT, a mianowicie PIT-19A.

Jaki podatek płaci ksiądz?

Księża oraz osoby duchowne innych wyznań płacą podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Wysokość podatku nie jest zależna od wysokości przychodów, ale od miejsca pracy księdza (wielkości parafii) oraz pełnionej przez niego funkcji (proboszcz lub wikariusz).

Podatek ksiądz ma obowiązek zapłacić raz na kwartał, do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, a w przypadku ostatniego kwartału w danym roku kalendarzowym do dnia 28 grudnia.

Ile wynosi podatek księdza?

Wikariusze płacą niższy podatek od proboszczów, ponadto znaczenie ma wielkość parafii oraz – w przypadku wikariuszy – wielkość miasta, w którym znajduje się parafia. Od podatku możliwe jest odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku wyznacza na początku każdego roku naczelnik urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności duszpasterskich.

Najniższy podatek zapłaci wikariusz z parafii liczącej do tysiąca mieszkańców, położonej na terenie małej gminy lub miasta (do 5 tys. mieszkańców). W 2015 roku stawka podatku wynosi dla takich księży 127 zł (raz na kwartał). Wikariusz pracujący w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, w parafii liczącej powyżej 10 tys. mieszkańców zapłaci najwyższą stawkę – 486 zł, czyli w przeliczeniu na jeden miesiąc – 162 zł.

Pełny wykaz stawek podatku dochodowego dla wikariuszy przedstawia tabela.

Liczba mieszkańców w parafiiLiczba mieszkańców miejscowości/gminy, w której znajduje się parafia
powyżejdogmina lub miasto o liczbie mieszkańców
do 5 000
miasto o liczbie mieszkańców
powyżej 5 000
do 50 000
powyżej
50 000
wysokość stawek w złotych
1 000127264380
1 0003 000380399399
3 0005 000399423440
5 0008 000408440452
8 00010 000423462475
10 000440475486

Najniższa stawka dla proboszczy to 420 zł. Tyle zapłaci proboszcz parafii o liczbie mieszkańców nie większej niż 1000. Jeśli liczba mieszkańców w danej parafii przekroczy 20 tys. proboszcz będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 1505 zł, czyli w przeliczeniu na jeden miesiąc – 501,67 zł.

Pełny wykaz stawek podatku dochodowego dla proboszczy przedstawia tabela.

Liczba mieszkańców w parafiiWysokość stawek w złotych
powyżejdo
1 000420
1 0002 000477
2 0003 000515
3 0004 000564
4 0005 000613
5 0006 000670
6 0007 000730
7 0008 000788
8 0009 000849
9 00010 000922
10 00012 0001004
12 00014 0001089
14 00016 0001185
16 00018 0001283
18 00020 0001388
20 0001505

Jak rozliczyć PIT-19A?

Na formularzu PIT-19A należy wykazać jedynie zapłacone oraz odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby duchowne nie wykazują wysokości swojego przychodu ani dochodu, jednocześnie nie mają możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

W niektórych przypadkach, poza deklaracją PIT-19A ksiądz musi złożyć również inny formularz. Dotyczy to np. księży zatrudnionych do nauki religii w szkołach albo uzyskujących dochód z innych źródeł. W takiej sytuacji osoba duchowna podlega takim samym zasadom jak inni podatnicy (np. PIT-37 w przypadku umowy o pracę, wraz z możliwością skorzystania z ulg).

Rozliczenie księdza w oparciu o księgę przychodów i rozchodów

Chociaż podstawową metodą opodatkowania osób duchownych jest ryczałt, osoba taka ma prawo zrezygnować z takiej formy opodatkowania, i rozliczać swój dochód na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W celu wybrania takiej formy opodatkowania ksiądz powinien złożyć pisemne oświadczenie w jednym z trzech dopuszczalnych terminów:

  • przed rozpoczęciem pełnienia funkcji duszpasterskich,
  • do 20 stycznia danego roku podatkowego,
  • w ciągu 14 dni po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku ryczałtowego.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!