pieczywo z własnej uprawy

Własna uprawa lub hodowla nie jest już działalnością gospodarczą

1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na zapisy, które dotyczą sprzedaży przetworów z własnej uprawy i hodowli.

Własna uprawa lub hodowla – jak było wcześniej?

Jeszcze w 2015 roku, by móc sprzedawać na targowiskach produkty przetworzone takie jak np. chleb, masło, wędliny, dżem itd. koniecznym było posiadanie własnej działalności gospodarczej. Bez konieczności jej rejestrowania możliwa była sprzedaż wyłącznie produktów nieprzetworzonych – np. owoców i warzyw.

Jakie są skutki nowelizacji?

Przychody z takiej sprzedaży są teraz uznawane za przychody z tzw. innych źródeł i nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, więc i nie ma konieczności rejestrowania działalności w celu jej prowadzenia.

Wspomniana nowelizacja pozwala na sprzedaż produktów przetworzonych bez konieczności rejestrowanej działalności pod paroma warunkami:

  1. Sprzedaż musi być dokonywana konsumentom – osobom fizycznym. Nie może być świadczona na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych czy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  2. Osoba sprzedająca nie może jednocześnie osiągać przychodów zaliczanych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  3. Koniecznym jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, która będzie musiała zawierać numer wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, a także przychód narastająco od początku sprzedaży. Dzienny przychód musi być ewidencjonowany w dniu sprzedaży.
  4. Sprzedaż nie może odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych umów o takim charakterze.
  5. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach wytworzenia produktów lub na targowiskach rozumianych jako wszelkie miejsca stworzone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem miejsc znajdujących się w budynkach lub w ich częściach.

Forma opodatkowania

Podstawową formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%). Przychód z innych źródeł należy wykazać na formularzu PIT-36.

Istnieje też możliwość wyboru formy uproszczonej – tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, do 20 stycznia danego roku podatkowego. By móc korzystać z formy uproszczonej przychody nie mogą przekroczyć w poprzednim roku równowartości 150 000 euro. Ryczałt wynosi 2% uzyskanych przychodów, a odpowiednim formularzem PIT jest w takim przypadku PIT-28.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!