brak pitu

Porady z tagiem “brak pitu”

PIT-37 powinien być wypełniony na podstawie formularza PIT-11 otrzymanego od pracodawcy. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy PITu od pracodawcy. A co grozi samemu pracodawcy za brak PITu dla pracownika? A jeśli sami nie wyślemy PITu?

pieniądze

Kara za zatajenie dochodów

Wysokie podatki sprawiają, że niektórzy decydują się nie ujawniać w zeznaniach podatkowych wszystkich swoich dochodów. Nie zawsze jest to jednak opłacalne. W przypadku kontroli urząd skarbowy może nałożyć 75% podatek od nieujawnionych przychodów. »

pieniądze i młotek sędziego

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT?

Podatnik, który spóźni się ze złożeniem deklaracji PIT może otrzymać mandat w wysokości od niecałych 200 zł do nawet kilku tysięcy złotych. W niektórych sytuacjach udaje się jednak uniknąć kary. Dowiedz się co należy zrobić, aby nie zapłacić mandatu.  »

żal

Niezłożenie PITu – czynny żal

Niezłożenie PITu grozi karą w formie grzywny, ale możemy jej uniknąć składając tzw. “czynny żal”. Określenia “czynny żal” nie znajdziemy w żadnych przepisach. Jest to nieformalne określenie, ale często stosowane. Zgodnie z przepisami, jest to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Jego złożenie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej, czyli z grzywny za niezło... »

formularz pit-11

Co grozi pracodawcy za nie wysłanie PIT-11?

Za niewysłanie w terminie PITu-11 lub PITu-8C grozi pracodawcy grzywna w wysokości maksymalnie 180 tzw. stawek dziennych. Ile stawek dziennych będzie musiał zapłacić pracodawca, ustala sąd. Wysokość jednej stawki dziennej może wynieść od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 13,3-krotności minimalnego wynagrodzenia. Maksymalna zgodna z przepisami grzywna może być więc ogromna. W praktyce jednak, najcz... »

formularz pit-11

Co jeśli pracodawca nie dostarczył PIT?

Do końca lutego (w 2015 roku do 2 marca) następującego po roku podatkowym, za który się rozliczamy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi deklarację PIT, która będzie zawierać informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości przychodu. Zwykle jest to deklaracja PIT-11. Czasami pracodawca ma obow... »