żal

Niezłożenie PITu – czynny żal

żalNiezłożenie PITu grozi karą w formie grzywny, ale możemy jej uniknąć składając tzw. „czynny żal”.

Określenia „czynny żal” nie znajdziemy w żadnych przepisach. Jest to nieformalne określenie, ale często stosowane. Zgodnie z przepisami, jest to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Jego złożenie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej, czyli z grzywny za niezłożenie PITu, nie zwalnia jednak z ewentualnych odsetek za niezapłacenie w terminie podatku.

Jak napisać czynny żal?

Nie ma określonego formularza przeznaczonego do składania czynnego żalu, są jednak pewne wytyczne.

Zawiadomienie powinna napisać osoba, która przyczyniła się do niezłożenia PITu. Jeśli więc powinieneś złożyć PIT-11 dla pracowników albo PIT-36 do rozliczenia rocznego swojej firmy, jako nadawca czynnego żalu nie powinna być wpisana jedynie nazwa firmy, ale konkretna osoba z tej firmy, która była odpowiedzialna za niedopełnienie obowiązku.

Zgodnie z przepisami, powinniśmy zawrzeć również informację o osobach współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego. Jeśli więc odpowiedzialna za niedopełnienie obowiązku była jedna osoba, piszemy informację, że nie współdziałaliśmy z żadną osobą trzecią.

W zawiadomieniu „czynny żal” powinna znaleźć się również informacja, jaki to czyn zabroniony popełniliśmy (niezłożenie w terminie deklaracji PIT) oraz oświadczenie, że deklarację już złożyliśmy (najlepiej złożyć ją jednocześnie z czynnym żalem). Jeśli byliśmy zobowiązani do zapłacenia podatku, wraz ze złożeniem czynnego żalu powinniśmy opłacić podatek wraz z odsetkami i poinformować w zawiadomieniu również o tym fakcie.

Zawiadomienie musi być podpisane własnoręcznym podpisem.

Kiedy nie działa czynny żal?

Złożenie czynnego żalu nie pomoże nam, jeśli urząd skarbowy dowie się o popełnieniu przez nas czynu zabronionego wcześniej, niż zdążymy czynny żal złożyć. Dotyczy to również sytuacji, w których urząd skarbowy rozpoczął kontrolę skarbową, nawet jeśli jeszcze jej nie zakończył.

Czynny żal nie będzie miał znaczenia również wtedy, kiedy złożymy go jedynie ustnie. W przypadku chęciu złożenia czynnego żalu ustnie w urzędzie, musimy zadbać o spisanie protokołu z rozmowy z urzędnikiem.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!