pieniądze

Kara za zatajenie dochodów

Wysokie podatki sprawiają, że niektórzy decydują się nie ujawniać w zeznaniach podatkowych wszystkich swoich dochodów. Nie zawsze jest to jednak opłacalne. W przypadku kontroli urząd skarbowy może nałożyć 75% podatek od nieujawnionych przychodów.

Kiedy można spodziewać się kontroli urzędu skarbowego?

Kontrola jest bardzo możliwa w przypadku zakupu nieruchomości (domu, mieszkania czy działki) albo drogiej rzeczy, np. samochodu, jachtu, czy dzieła sztuki. Jeżeli wartość wydatku znacznie przekroczy wykazane dochody, urzędnicy mogą zainteresować się, skąd podatnik miał na to pieniądze. Inną sytuacją, może być przekazanie wysokiej darowizny lub nabycie papierów wartościowych.

W każdym przypadku to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia jakie jest źródło dochodów, które pozwoliły mu na dane wydatki.

Podatek od nieujawnionych przychodów – zmiany w 2016 roku

Na początku 2016 roku weszły w życie pewne, korzystne dla podatników zmiany w przepisach dotyczących 75% podatku od nieujawnionych przychodów.

Jedną ze zmian jest możliwość jedynie uprawdopodobnienia dochodów, w przypadku kiedy doszło do przedawnienia. Jest to korzystna zmiana m.in. dla osób, które dokonały ostatnio dużego wydatku, za oszczędności, które zdobyły na przykład 20 lat temu, kiedy ich firma dobrze prosperowała albo kiedy pracowali za granicą. Okres przedawnienia w sprawach skarbowych wynosi 5 lat, dlatego wiele osób pozbywa się starszych dokumentów. Z tego powodu, dochodziło do sytuacji, w których uczciwy podatnik był zmuszony do zapłaty podatku w wysokości 75%, ponieważ nie był w stanie dostarczyć odpowiednich dowodów. Od początku tego roku, jeżeli dochody zostały uzyskane wcześniej niż 5 lat przed wydatkiem, nie trzeba ich udowadniać, a wystarczy jedynie przekonać urzędników, że ich uzyskanie było prawdopodobne.

Co więcej, urząd skarbowy nie nałoży podatku w wysokości 75%, nawet jeżeli przedawnione dochody nie zostały wcześniej opodatkowane. Jeśli zatem przykładowo, wydatek został poniesiony za pieniądze uzyskane 6 lat temu z pracy na czarno, można bez obawy przyznać się do tego typu dochodów.

Kolejną zmianą jest pierwszeństwo zwykłej stawki podatku za dane dochody przed stawką 75%. Oznacza to, że urzędnicy powinni dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia nieujawnionych przychodów, do ustalenia ich wysokości i nałożenia właściwej stawki podatku. Stawka 75% obowiązuje w przypadkach, w których podatnik nie jest w stanie udowodnić jakie jest źródło jego pieniędzy. Zmiana może być korzystna na przykład dla osób, które prowadząc działalność gospodarczą zaniżały swoje dochody albo dla pracowników, którzy część wynagrodzenia otrzymywali poza umową, na czarno. Od tego typu nieujawnionych dochodów urząd skarbowy powinien nałożyć zwykłą stawkę podatku, co zwykle oznacza 18%.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!