pit-11

Porady z tagiem “pit-11”

Deklaracja PIT-11 to deklaracja, którą wypełnia pracodawca i przesyła ją pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Na jej podstawie pracownik wypełnia PIT-37.

formularz pit-11

Co to są inne źródła w PIT-11?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa dokładnie czym są “inne źródła“, a jedynie podaje ich przykłady. Generalnie, są to źródła dochodów, których nie można zaklasyfikować do innych, określonych w ustawie źródeł. W formularzu PIT-11, pracodawca powinien zatem wykazać jako “Inne źródła” każdy przychód, który nie wynika z umowy o pracę, czy innej umowy, na... »

formularz pit-11

Jak napisać wniosek o wydanie PIT-11?

Osoby, które w trakcie roku odeszły lub zostały zwolnione z pracy mogą zażądać wydania PIT-11 wcześniej niż przed końcem lutego następnego roku. Pracodawca ma obowiązek wydania PIT-11 w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Przepisy nie precyzują jednak jak taki wniosek powinien być napisany. Wystarczający powinien być tekst np. “Zwracam się z prośbą o wydanie deklaracji PIT-11 obejmującej mie... »

formularz pit-11

Jaki urząd skarbowy wpisać w PIT-11?

W formularzu PIT-11 należy wpisać urząd skarbowy pracownika, właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku pracowników nie mieszkających w Polsce, odpowiedni jest urząd skarbowy zajmujący się osobami zagranicznymi. W każdym województwie jest jeden taki urząd. »

formularz pit-11

Jaki identyfikator na PIT-11?

Jeżeli pracownik nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jako jego identyfikator podatkowy należy podać PESEL. Jeśli pracownik oprócz zatrudnienia u pracodawcy, prowadzi działalność gospodarczą lub z innego względu odpowiednim dla niego identyfikatorem jest NIP, pracodawca na formularzu PIT-11 również powinien podać NIP. O takiej ... »

formularz pit-11

Jaki okres obejmuje PIT-11?

PIT-11 obejmuje cały poprzedni rok kalendarzowy. Do końca lutego pracodawca powinien więc wystawić pracownikowi PIT-11 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zarobki uzyskane w styczniu 2018 lub później będą już wykazane na przyszłorocznym formularzu. Pracownik, który otrzyma PIT-11 powinien na jego podstawie wypełnić formularz PIT-37. Zalecamy, aby rozliczyć swój podate... »

formularz pit-11

Jaki adres podać na PIT-11 – zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z przepisami, PIT należy składać w miejscu zamieszkania a nie zameldowania. Dokładnie, chodzi o miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, to znaczy w zeznaniu składanym w 2018 roku należy wpisać adres zamieszkania aktualny 31 grudnia 2017 roku. Jako miejsce zamieszkania traktowany jest adres, pod którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego po... »

formularz pit-11

Co zrobić z PIT-11?

Każdy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego deklarację PIT-11. PIT-11 jest to dokument, na podstawie którego pracownik wypełnia deklarację PIT-37, którą musi przekazać do urzędu skarbowego, do 30 kwietnia. Deklaracji PIT-11 nigdzie nie wysyłamy, jest to dokument tylko dla nas. Kwoty, jakie pracodawca wykazał na formularzu PIT-11 (przychód, koszty uzyskania przychodu, pobra... »

jak z pitu obliczyć dochód netto

Jak z PITu-11 lub PITu-37 obliczyć dochód netto?

Co zrobić, jeśli potrzebujemy informację o naszym dochodzie netto a nie znamy tej kwoty? Kwotę tą można obliczyć na podstawie formularza PIT-11 lub PIT-37. Nie jest to trudne. Dochód netto jest to przychód minus składki na ubezpieczenia społeczne minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus zaliczki na podatek. Aby prawidłowo obliczyć dochód netto nie należy jednak brać kwoty na ubezpieczenie zd... »

formularz pit-11

Co jeśli pracodawca nie dostarczył PIT?

Do końca lutego (w 2015 roku do 2 marca) następującego po roku podatkowym, za który się rozliczamy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi deklarację PIT, która będzie zawierać informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości przychodu. Zwykle jest to deklaracja PIT-11. Czasami pracodawca ma obow... »

uczeń

Jaki PIT dla ucznia

Dochód uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia a byli zatrudnieni na umowie o pracę, umowie zlecenia lub dzieło należy wykazać na oddzielnym formularzu PIT (nie dopisywać dochodu ucznia do dochodu rodziców). Deklaracja powinna jednak zostać podpisana przez rodziców. Takie same zasady dotyczą dochodu ze stypendiów oraz z przedmiotów dziecka. Jeżeli uczeń był zatrudniony w opraciu o umowę o... »

Strona 1 z 212