umowa o dzieło

Porady z tagiem “umowa o dzieło”

Umowa o dzieło to jedno z najczęstszych źródeł dochodu. Przeczytaj w jaki sposób należy rozliczyć dochód z umowy o dzieło.

formularz pit37

Jaki PIT – umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Dla osób, które w poprzednim roku podatkowym zatrudnione były na umowę o dzieło lub umowę zlecenie przeznaczony jest formularz PIT-37. W niektórych sytuacjach konieczne może być jednak złożenie PIT-36. Dotyczy to tych, którzy oprócz pracy na umowę o dzieło lub zlecenie, uzyskiwali dochód z pracy za granicą, z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z wynajmu mieszkania opodat... »

uczeń

Jaki PIT dla ucznia

Dochód uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia a byli zatrudnieni na umowie o pracę, umowie zlecenia lub dzieło należy wykazać na oddzielnym formularzu PIT (nie dopisywać dochodu ucznia do dochodu rodziców). Deklaracja powinna jednak zostać podpisana przez rodziców. Takie same zasady dotyczą dochodu ze stypendiów oraz z przedmiotów dziecka. Jeżeli uczeń był zatrudniony w opraciu o umowę o... »

formularz pit-36

Jaki PIT złożyć – przychody z innych źródeł

Przychody z innych źródeł należy wykazać w formularzu PIT-36. Formularz ten obowiązuje Cię nawet jeśli uzyskiwałeś jednocześnie dochody z tytuły umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Nie wypełniasz w takim przypadku dwóch formularzy, ale jeden formularz PIT-36 (możesz to zrobić online). »

rozliczenie z malzonkiem

Jaki PIT wybrać – rozliczenie z małżonkiem

Jeśli oboje małżonkowie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, powinni wypełnić formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje w sytuacji, w której jeden z małżonków był zatrudniony na etat lub na umowie cywilnoprawnej, a drugi w ogóle nie pracował. Jeśli natomiast co najmniej jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje inne dochody wykazywan... »

brak dochodów

Jaki PIT złożyć gdy brak dochodów?

Obowiązek wypełnienia PITu w przypadku braku dochodów dotyczy jedynie podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (nawet, jeśli jest zawieszona). Pozostałe osoby nie muszą wypełniać żadnego formularza PIT, jeśli nie uzyskały żadnych dochodów. Z obowiązku umieszczania w rozliczeniu rocznym zwolnione są również dochody w wysokości mniejszej niż 200 zł brutto, uzyskane na podstawie umowy o dz... »