cudzoziemiec

Jaki PIT dla cudzoziemca

cudzoziemiecPracodawca, zatrudniający cudzoziemca, na umowie opodatkowanej na zasadach ogólnych  ma obowiązek złożenia formularza PIT-11. W przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtem odpowiedni jest formularz IFT-1/IFT-1R.

Jeżeli cudzoziemiec na stałe mieszka zagranicą, PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W każdym województwie jest jeden urząd skarbowy zajmujący się takimi sprawami.

PIT powinien złożyć również sam obcokrajowiec. Jeżeli jest rezydentem Polski (mieszka na jej terytorium co najmniej 183 dni w roku) musi rozliczyć podatek od wszystkich swoich dochodów – uzyskanych w Polsce i zagranicą. Dochód powinien rozliczyć na takich samych formularzach, jak obywatele Polski (zwykle PIT-37). Nierezydenci muszą rozliczyć tylko dochód uzyskany w Polsce. Dla cudzoziemca nie przebywającego na stałe w Polsce najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia na formularzu PIT-12. Po złożeniu tego formularza, obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego przechodzi z podatnika na jego pracodawcę.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!