Jaki PIT za pracę w Holandii?

holandiaW celu rozliczenia dochodów z pracy zagranicą, w tym Holandii, należy wypełnić formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

Holandia należy do państw, które mają podpisane z Polską umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, metodą proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że dochód z pracy w Holandii zostanie w całości opodatkowany w Polsce. Z tego względu, osoby pracujące w Holandii mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, a w tym celu powinny wypełnić załącznik PIT/O.

Zaliczka na podatek od pracy w Holandii

Formularz PIT-36 wraz z załącznikami PIT/ZG i PIT/O należy złożyć do 30 kwietnia 2015 roku (za pracę w 2014 roku). Oprócz tego, należy pamiętać o konieczności zapłacenia zaliczki na podatek w trakcie roku. Należy wpłacić ją do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do Polski. Przykładowo, osoba, która pracowała w Holandii od czerwca do sierpnia 2014 roku i wróciła do Polski pod koniec sierpnia powinna wpłacić do polskiego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek do 20 września 2014 r. Zaliczka wynosi 18% od dochodu minus podatek zapłacony w Holandii. Osoby, które wróciły dopiero w grudniu lub wciąż mieszkają w Holandii, nie wpłacają zaliczki, a jedynie wypełniają formularz PIT-36 i załączniki.

Jak obliczyć podatek za pracę w Holandii

Podatek za pracę w Holandii oblicza się metodą proporcjonalnego odliczenia, w następujący sposób:

  1. Przychód uzyskany za granicą pomniejsza się o 30% diety z tytułu podróży służbowej za granicę, za każdy dzień pracy. Dieta za podróż służbową do Holandii wynosi 50 euro. Jeśli zatem pracowałeś w Holandii, przykładowo 60 dni, możesz odliczyć od przychodu 900 euro (50 x 30% = 15  60 x 15 = 900).
  2. Pomniejszony o dietę przychód przelicza się na złote. W jaki sposób to zrobić przeczytasz w artykule “jaki kurs euro do rozliczenia pit“.
  3. Od przychodu w złotych odlicza się koszty uzyskania przychodu. Są one takie same jak w przypadku pracy w Polsce. Wynoszą 111,25 zł miesięcznie, chyba że koszty dojazdu do pracy komunikacją miejską były wyższe. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o uldze za dojazd do pracy.
  4. Od dochodu (tzn. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu) odlicza się zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.
  5. Od dochodu pomniejszonego o składki społeczne oblicza się podatek zgodnie z zasadami skali podatkowej.
  6. Od podatku odlicza się zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek zapłacony w Holandii. Odliczenie podatku z Holandii nie może jednak przekroczył limitu, który liczy się mnożąc podatek od całości dochodu (z Polski i Holandii) razy dochód z Holandii i dzieląc otrzymaną kwotę przez całość dochodu.
  7. Tak obliczony podatek można obniżyć jeszcze o wysokość ulgi abolicyjnej, o której przeczytasz w oddzielnym artykule.

Praca w Polsce i Holandii – jaki PIT?

Jeżeli pracowałeś i w Polsce, i w Holandii, wypełniasz ten sam formularz i te same załączniki co osoby pracujące tylko w Holandii. Jako przychód należy wpisać sumę zarobionego wynagrodzenia w Polsce i Holandii. Jeśli zatem oprócz pracy w Holandii, pracowałeś w Polsce, na umowie o pracę, umowie zlecenie albo umowie o dzieło, nie wypełniasz formularza PIT-37, ale wszystkie dochody wykazujesz na PIT-36

Źródło: art. 27 ust. 8, 9 i 9a, art. 30c ust.4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.