pracownicy

Jaki PIT – umowa o pracę

pracownicyDo rozliczania dochodów z tytułu umowy o pracę przeznaczony jest formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje podatników, którzy oprócz dochodu z umowy o pracę uzyskali dochód również z umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, muszą jednak wypełnić PIT-36 lub dwa formularze.

Umowa o pracę w PIT-36

Formularz PIT-36 muszą wypełnić podatnicy, którzy oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę, uzyskali dochód ze źródła, który wykazuje się na PIT-36. W takiej sytuacji dochód z umowy o pracę również wykazują na PIT-36, a nie na PIT-37.

Jednym z takich źródeł jest dochód z działalności gospodarczej według skali podatkowej. W niektórych przypadkach może być opłacalne jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej oraz praca na umowie o pracę. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Osoby, które pracują na umowie o pracę oraz prowadzą działalność gospodarczą według skali podatkowej mają obowiązek dołączyć załącznik PIT/B do wykazania dochodu z firmy.

Inną sytuacją, w której należy wypełnić PIT-36 jest praca za granicą. Jeżeli podatnik pracował w Polsce, a oprócz tego za granicą, w każdej sytuacji ma obowiązek wykazania w polskim zeznaniu podatkowym dochodu z zagranicy, nawet jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem zakłada zwolnienie z opodatkowania dochodu z tego państwa w Polsce. W tym przypadku do formularza PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Podatnicy, którzy pracowali w państwie, z którego podatek oblicza się metodą propocjonalnego odliczenia mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, a w tym celu muszą dodać jeszcze załącznik PIT/O.

Formularz PIT-36 składają również podatnicy, którzy oprócz umowy o pracę, uzyskiwali również dochód z wynajmu mieszkania (albo innych umów najmu, podnajmu itp.) na zasadach ogólnych. Jeżeli zdecydowali się wcześniej na opodatkowanie dochodu z wynajmu ryczałtowo, nie składają PIT-36, ale PIT-28 i PIT-37.

Grupą podatników, którzy pomimo pracy na umowie o pracę muszą złożyć PIT-36 są także ci, którzy uzyskali dochód z tzw. „innych źródeł przychodu„. Są to między innymi alimenty, stypendia, nagrody, odszkodowania, kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, a także źródła, o których ustawa nie wspomina wprost, na przykład umowa uaktywniająca dla opiekunek do dziecka, czy sprzedaż na Allegro.

Ponadto, formularz PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem i to małżonek prowadzi firmę według skali podatkowej, pracował zagranicą albo z innego tytułu składa PIT-36. W takiej sytuacji drugi małżonek również wypełnia PIT-36, nawet jeżeli uzyskał dochód tylko z umowy o pracę.

Umowa o pracę i dwa formularze PIT

PIT-37 i PIT-28

Jedną z grup podatników, którzy muszą złożyć dwa formularze PIT są ci, którzy oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę, uzyskali dochód opodatkowany ryczałtowo. Może to być działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem lub wynajem prywatny (poza działalnością) opodatkowany tą samą metodą. Do PIT-28 należy dodać załącznik PIT-28A. Formularz PIT-28 (w tym przypadku wraz z załącznikiem PIT-28B) składają również wspólnicy spółek jawnych. Należy wiedzieć, że termin złożenia PIT-28 mija pod koniec stycznia a nie pod koniec kwietnia, tak jak większość formularzy. Może się zatem zdarzyć, że podatnik, który składa PIT-37 i PIT-28, w momencie składania PIT-28 nie będzie posiadał jeszcze formularza PIT-11, który pracodawca ma obowiązek dostarczyć do końca lutego. W takiej sytuacji podatnik nie ma prawa do przedłużenia terminu złożenia PIT-28. Musi złożyć najpierw PIT-28, a w późniejszym terminie PIT-37 lub samodzielnie wypełnić PIT-37, bez korzystania z PIT-11.

PIT-37 i PIT-16A

Podatnicy, którzy oprócz dochodu z umowy o pracę, uzyskali dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na kartę podatkową, wypełniają PIT-37 do wykazania dochodu z pracy oraz PIT-16A do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w ramach karty podatkowej. Podobnie jak PIT-28, PIT-16A należy złożyć do końca stycznia.

PIT-37 i PIT-36L

Te formularze wypełniają podatnicy, którzy oprócz zatrudnienia na etat, prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.

PIT-37 i PIT-38

Formularz PIT-38 służy do wykazania dochodów kapitałowych, na przykład ze sprzedaży papierów wartościowych. Jeżeli dochód tego typu nie był jedynym źródłem dochodu, dodatkowo należy wypełnić drugi formularz, w tym wypadku PIT-37.

PIT-37 i PIT-39

Sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia opodatkowana jest podatkiem w wysokości 19%. Osoby, które podlegają temu podatkowi, mają obowiązek złożyć formularz PIT-39. Ten sam formularz należy wypełnić w przypadku korzystania z ulgi na cele mieszkaniowe.

Obejrzyj film przedstawiający jak wypełnić PIT-37 i rozliczyć dochód z umowy o pracę:

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!