laptop

Wniosek PIT-WZ – teraz urząd skarbowy może rozliczyć PIT

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw wygodzie podatników i od 2017 roku umożliwia wypełnienie formularza PIT przez urząd skarbowy. Ułatwia to spełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, jednak warto wiedzieć o ograniczeniach tej metody rozliczenia. 

Aby urząd skarbowy wypełnił zeznanie podatkowe, należy złożyć wniosek PIT-WZ. Jest to formularz, który można wypełnić jedynie w formie elektronicznej, w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2018 roku. Po jego złożeniu, urząd skarbowy w ciągu 5 dni przygotowuje wypełnione zeznanie podatkowe, które podatnik powinien przejrzeć i zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nie podejmie żadnej aktywności, ostatniego dnia kwietnia zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane.

Wniosek PIT-WZ przeznaczony jest dla osób, które rozliczają się na formularzu PIT-37. Nie skorzystają z niego zatem m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z podatku ryczałtowego, w tym uzyskujące dochody z najmu, pracujące za granicą.

Na formularzu PIT-WZ należy podać:

  • swoje (i ewentualnie małżonka) dane identyfikacyjne;
  • informację o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych);
  • wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli przysługuje;
  • liczbę i dane dzieci oraz kwotę ulgi prorodzinnej, jeśli przysługuje;
  • informację o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli przysługuje zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci;
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku;
  • adres e-mail, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Wniosek PIT-WZ pozwala zatem na uniknięcie przepisywania danych z formularza PIT-11 oraz składania załącznika PIT/O do odliczenia ulg. Warto jednak zwrócić uwagę, że PIT-WZ umożliwia skorzystanie jedynie z ulgi na dzieci oraz ulgi rehabilitacyjnej. Osoby, które przekazały darowiznę na cele pożytku publicznego albo kultu religijnego i chcą ją odliczyć od dochodu, osoby, którym przysługuje ulga na internet, na badania i rozwój albo odliczenie wpłat na IKZE powinny więc samodzielnie złożyć formularz PIT-37.

Niedogodnością wniosku PIT-WZ może być również termin jego składania. Osoby, którym przysługuje zwrot nadpłaconego podatku mogą szybciej otrzymać swoje środki składając formularz PIT-37 już w lutym, niż czekając do marca lub kwietnia aż możliwe będzie złożenie PIT-WZ.

Warto też pamiętać, że to podatnik zawsze jest odpowiedzialny za prawidłowe zeznanie podatkowe – nawet jeśli zostanie przygotowane przez urząd skarbowy.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Alivia: 

Alivia juz od ponad 12 lat pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, konsultacji, niezbędnych badań i dojazdów do ośrodka leczenia. Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku dla chorych na raka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli dalej pomagać chorym walczyć o najlepsze leczenie, ich zdrowie i dłuższe życie. Pomóż nam walczyć dalej! Wpisz w swoją deklarację KRS 0000358654

Dowiedz się więcej: https://alivia.org.pl/wspieraj/1procent/

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!