laptop

Wniosek PIT-WZ – teraz urząd skarbowy może rozliczyć PIT

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw wygodzie podatników i od 2017 roku umożliwia wypełnienie formularza PIT przez urząd skarbowy. Ułatwia to spełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, jednak warto wiedzieć o ograniczeniach tej metody rozliczenia. 

Aby urząd skarbowy wypełnił zeznanie podatkowe, należy złożyć wniosek PIT-WZ. Jest to formularz, który można wypełnić jedynie w formie elektronicznej, w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2018 roku. Po jego złożeniu, urząd skarbowy w ciągu 5 dni przygotowuje wypełnione zeznanie podatkowe, które podatnik powinien przejrzeć i zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nie podejmie żadnej aktywności, ostatniego dnia kwietnia zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane.

Wniosek PIT-WZ przeznaczony jest dla osób, które rozliczają się na formularzu PIT-37. Nie skorzystają z niego zatem m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z podatku ryczałtowego, w tym uzyskujące dochody z najmu, pracujące za granicą.

Na formularzu PIT-WZ należy podać:

  • swoje (i ewentualnie małżonka) dane identyfikacyjne;
  • informację o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych);
  • wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli przysługuje;
  • liczbę i dane dzieci oraz kwotę ulgi prorodzinnej, jeśli przysługuje;
  • informację o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli przysługuje zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci;
  • numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku;
  • adres e-mail, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Wniosek PIT-WZ pozwala zatem na uniknięcie przepisywania danych z formularza PIT-11 oraz składania załącznika PIT/O do odliczenia ulg. Warto jednak zwrócić uwagę, że PIT-WZ umożliwia skorzystanie jedynie z ulgi na dzieci oraz ulgi rehabilitacyjnej. Osoby, które przekazały darowiznę na cele pożytku publicznego albo kultu religijnego i chcą ją odliczyć od dochodu, osoby, którym przysługuje ulga na internet, na badania i rozwój albo odliczenie wpłat na IKZE powinny więc samodzielnie złożyć formularz PIT-37.

Niedogodnością wniosku PIT-WZ może być również termin jego składania. Osoby, którym przysługuje zwrot nadpłaconego podatku mogą szybciej otrzymać swoje środki składając formularz PIT-37 już w lutym, niż czekając do marca lub kwietnia aż możliwe będzie złożenie PIT-WZ.

Warto też pamiętać, że to podatnik zawsze jest odpowiedzialny za prawidłowe zeznanie podatkowe – nawet jeśli zostanie przygotowane przez urząd skarbowy.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!