formularz pit-36l

PIT-36L (PODATEK LINIOWY)

formularz pit-36lPIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

To formularz, z którego korzystają jedynie podatnicy rozliczający się z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%). Rozliczając w ten sposób dochody za 2012 r., należało do 20 stycznia tego roku złożyć w urzędzie skarbowym informację o chęci korzystania z tej konkretnie formy opodatkowania. W przypadku rozpoczęcia działalności już po tym terminie – dana osoba powinna złożyć informację do CEiDG-1 lub w urzędzie skarbowym (nie później niż w dniu uzyskania pierwszych przychodów).

Podatnik rozliczający się za pomocą PIT-36L może wypełniać również inne deklaracje, jeśli oczywiście osiąga przychody z innych – niż rozliczane podatkiem liniowym – źródeł.

Deklaracją PIT-36L nie mogą rozliczać się wspólnie małżeństwa. Wykluczone jest również rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoby korzystające z podatku liniowego nie mają prawo rozliczać wspólnie także innych dochodów, które wpisuje się na standardowych drukach PIT-36 i PIT-37.

Za pomocą PIT-36L odliczyć można jedynie:

  • składki na ZUS,
  • składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną,
  • składkę na IKZE.

Podatnik posiada również prawo przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Należy pamiętać, że osoba która w danym roku podatkowym uzyskała przychody z tytułu wykonywania usług (nie dotyczy sprzedaży towarów) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to musi rozliczyć się drukiem PIT-36. W takiej sytuacji nie przysługuje bowiem możliwość korzystania z opodatkowania liniowego.

Termin złożenia: 30 kwietnia

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!