formularz pit37

Co dołączyć do PIT-37?

Formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy pracowali na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W niektórych przypadkach należy dołączyć do formularza załącznik. Najczęściej jest to załącznik PIT/O (nie mylić z PIT zerowym). Od 2015 obowiązuje też nowy załącznik PIT/UZ. W sumie, istnieją cztery załączniki, które można dołączyć do PIT-37.

1. Załącznik PIT/O („O” jak „Odliczenia”)

 • ulga za darowizny – odliczenie darowizn na cele pożytku publicznego, na cele kościelne oraz honorowe krwiodawstwo. W załączniku PIT/O odliczamy zarówno darowizny na cele kultu religijnego wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła, które należy wykazać w wierszu „darowizny wynikające z odrębnych ustaw”.
 • ulga rehabilitacyjna – ulga dla osób niepełnosprawnych, m. in. odliczenie wydatków na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, dojazd do ośrodków leczniczych, opiekę pielegniarską, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych.
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń – odliczenia świadczeń, np. rent, zasiłków, które zostały przyznane na podstawie np. błędnych informacji i które w związku z tym podatnik zwrócił
 • ulga internetowa – odliczenie wydatków na korzystanie z internetu
 • odliczenie wpłat na IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 • ulga za zatrudnienie pomocy domowej – odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych w związku z umową aktywizacyjną (na zasadzie praw nabytych)
 • ulga za wyszkolenie uczniów – ulga dla przedsiębiorców, którzy szkolili uczniów lub pracowników w celu przygotowania zawodowego (na zasadzie praw nabytych)
 • ulga na dzieci – odliczenie od podatku dla osób wychowujących dzieci
 • ulga na nowe technologie – przeznaczona dla przedsiębiorców
 • ulga abolicyjna – ulga dla osób, które pracowały za granicą w państwie, z którego podatek oblicza się metodą proporcjonalnego odliczenia

2. Załącznik PIT/D

 • ulga odsetkowa – odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego (na zasadzie praw nabytych)
 • inne odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych – stara ulga budowlana i ulga remontowa (na zasadzie praw nabytych)

3. Załącznik PIT-2K

 • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (potrzebne do ulgi odsetkowej, ale tylko w pierwszym roku)

4. Załącznik PIT/UZ

 • nowy załącznik, obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Przeznaczony do wykazania nadwyżki ulgi na dzieci, jeśli przekracza kwotę podatku dochodowego.

Obejrzyj film przedstawiający jak wypełnić PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Więcej informacji: Rozliczenie PIT przez Internet

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!