formularz pit37

Co to jest kwota doliczeń do podatku w PIT-37?

Większość podatników nie musi nic wpisywać w rubryce „doliczenia do podatku”. Dotyczy to tylko niektórych sytuacji.

Kwotę doliczeń do podatku w PIT-37 powinny wpisać osoby, które:

1. Skorzystały z odliczeń od podatku z tytułu wydatków, jakie poniosły na własne cele mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:

  • wycofały ze spółdzielni wniesione środki na cele mieszkaniowe lub budowlane,
  • zmieniły przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
  • otrzymały zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonały odliczeń (wyjątkiem jest sytuacja gdy zwrócone kwoty zaliczyły do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  • wycofały oszczędności z kasy mieszkaniowej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy wycofane oszczędności po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę),
  • przeniosły uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (z wyjątkiem dzieci),
  • sprzedali lub na innych zasadach zbyli grunt albo prawo wieczystego użytkowania gruntu.

2. Otrzymały w roku podatkowym zwrot (w całości lub w części) odliczonych wcześniej kwot. Dotyczyć to może na przykład nadpłaty składek na ubezpieczenie. Jeżeli podatnik, przykładowo płacił większe składki na ubezpieczenie społeczne niż go obowiązywały i odliczył sobie od dochodu te większe składki, a następnie dostał zwrot nadpłaty składek, w rezultacie odliczył od dochodu większą kwotę, niż powinien (ponieważ dostał zwrot nadpłaty, a odliczył wszystko co wpłacił). W takiej sytuacji będzie musiał wykazać kwotę, którą wcześniej odliczył, a nie powinien, jako „doliczenie do podatku”. W podobnej sytuacji będzie podatnik, który np. wpłacił darowiznę na fundację, odliczył sobie tę darowiznę od dochodu, a następnie, z jakiegoś powodu, otrzymał od fundacji zwrot wpłaconej darowizny. W związku z tym, że w rezultacie fundacja z jego darowizny nie skorzystała, podatnik będzie musiał doliczyć do podatku kwotę, którą wcześniej odliczył.

 

Formularz PIT-37 najszybciej i najłatwiej jest rozliczyć przez internet, do czego zachęcają same urzędy skarbowe, my natomiast oferujemy darmowy program, który to umożliwia.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!