formularz pit37

Co to jest kwota doliczeń do podatku w PIT-37?

Większość podatników nie musi nic wpisywać w rubryce „doliczenia do podatku”. Dotyczy to tylko niektórych sytuacji.

Kwotę doliczeń do podatku w PIT-37 powinny wpisać osoby, które:

1. Skorzystały z odliczeń od podatku z tytułu wydatków, jakie poniosły na własne cele mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:

  • wycofały ze spółdzielni wniesione środki na cele mieszkaniowe lub budowlane,
  • zmieniły przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
  • otrzymały zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonały odliczeń (wyjątkiem jest sytuacja gdy zwrócone kwoty zaliczyły do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  • wycofały oszczędności z kasy mieszkaniowej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy wycofane oszczędności po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę),
  • przeniosły uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (z wyjątkiem dzieci),
  • sprzedali lub na innych zasadach zbyli grunt albo prawo wieczystego użytkowania gruntu.

2. Otrzymały w roku podatkowym zwrot (w całości lub w części) odliczonych wcześniej kwot. Dotyczyć to może na przykład nadpłaty składek na ubezpieczenie. Jeżeli podatnik, przykładowo płacił większe składki na ubezpieczenie społeczne niż go obowiązywały i odliczył sobie od dochodu te większe składki, a następnie dostał zwrot nadpłaty składek, w rezultacie odliczył od dochodu większą kwotę, niż powinien (ponieważ dostał zwrot nadpłaty, a odliczył wszystko co wpłacił). W takiej sytuacji będzie musiał wykazać kwotę, którą wcześniej odliczył, a nie powinien, jako „doliczenie do podatku”. W podobnej sytuacji będzie podatnik, który np. wpłacił darowiznę na fundację, odliczył sobie tę darowiznę od dochodu, a następnie, z jakiegoś powodu, otrzymał od fundacji zwrot wpłaconej darowizny. W związku z tym, że w rezultacie fundacja z jego darowizny nie skorzystała, podatnik będzie musiał doliczyć do podatku kwotę, którą wcześniej odliczył.

 

Formularz PIT-37 najszybciej i najłatwiej jest rozliczyć przez internet, do czego zachęcają same urzędy skarbowe, my natomiast oferujemy darmowy program, który to umożliwia.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!