formularz pit37

Co oznacza nadpłata w PIT-37?

formularz pit37Nadpłata oznacza, że suma zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych i co miesiąc przekazywanych do urzędu skarbowego przez pracodawcę okazała się wyższa niż wysokość podatku, jaki do urzędu skarbowego powinien wpłynąć.

Kwotę nadpłaty urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić Ci w ciągu 3 miesięcy od złożenia PITu.

W jakich sytuacjach może powstać nadpłata podatku?

Nadpłata podatku może powstać w kilku sytuacjach. Podajemy poniżej najczęstsze z nich.

1. Nadpłata podatku może powstać jeśli  dochody w trakcie roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, która wynosi 3091 zł. Jeżeli zarobiłeś przez cały rok mniej niż ta suma, nie musisz płacić podatku, ale pracodawca miał obowiązek przesłać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek.

Przykład:

Jedynym dochodem Pana Janka była jednorazowa umowa zlecenie na kwotę 2000 zł brutto. Pracodawca miał obowiązek przesłać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek w wysokości 288 zł (zakładając, że nie odprowadzał za Pana Janka składek na ubezpieczenia). Ponieważ dochód był niższy, niż kwota wolna od podatku, w rozliczeniu PIT wyjdze nadpłata w wysokości 288 zł, którą zwróci urząd skarbowy.

2. Nadpłata może również powstać, jeżeli skorzystałeś z ulgi od podatku lub od dochodu, np. ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi za darowizny lub innej.

Przykład:

Pani Kasia pracowała na umowie o pracę i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto. Jej przychód roczny wynosi więc 30 000 zł. Dochód roczny, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 24 552 zł. W trakcie 2014 roku Pani Kasia przekazała jednak darowiznę na Fundację Alivia w wysokości 500 zł. Może ją odliczyć od dochodu, dzięki czemu jej dochód wyniesie 24 052 zł. Podatek od takiej wysokości dochodu (po odliczeniu składek zdrowotnych) wynosi 1 767 zł. Pracodawca w trakcie roku przekazywał jednak zaliczki na podatek od pełnej kwoty dochodu (nie mógł uwzględnić darowizny Pani Kasi), w związku z czym w ciągu całego 2014 roku przekazał do urzędu skarbowego w sumie 1860 zł. Kwota ta jest wyższa o 93 zł od podatku Pani Kasi (1860 – 1767), tyle więc wyniesie nadpłata i tyle urząd skarbowy Pani Kasi zwróci.

Dowiedz się więcej: Rozliczenie PIT przez Internet

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!