formularz pit37

PIT-37 (PRACA)

PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

To deklaracja służąca do rozliczania przychodów uzyskiwanych – a następnie rozliczanych – za pośrednictwem płatnika. Oznacza to innymi słowy, że zaliczki na podatek dochodowy opłaca za podatnika inna osoba/instytucja (jako płatnik).

Formularze PIT-37 składają:

 • osoby osiągające przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej;
 • pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie);
 • osoby otrzymujące należności tytułu kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych;
 • osoby otrzymujące należności z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych;
 • osoby otrzymujące należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych;
 • emeryci i renciści (także renty strukturalne i socjalne);
 • osoby korzystające ze świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
 • osoby osiągające przychody z tytułu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umów aktywizacyjnych czy też pracy jako osoba tymczasowo aresztowana albo skazana.

Skorzystanie z PIT-37 jest jednak wykluczone, jeśli podatnik:

 • osiągnął przychody bez pośrednictwa płatnika, czyli sam dokonał zaliczek na poczet podatku;
 • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność w ramach jednego z działów specjalnych produkcji rolnej (przy ogólnych zasadach – skala podatkowa;
 • jest zobowiązany do obniżenia dochodów o straty z ubiegłych lat;
 • jest zobowiązany do doliczenia do swoich dochodów także dochodów małoletniego dziecka.

Z formularza PIT-37 skorzystać mogą również małżeństwa, pod warunkiem jednak, że oboje są uprawnieni do rozliczania się poprzez ten właśnie rodzaj deklaracji.

Podatnik doliczający do swoich dochodów przychody małoletniego dziecka musi złożyć dodatkowo załącznik PIT/M.

Warto pamiętać, że jeśli podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę lub jest emerytem/rencistą i zarazem nie korzysta z żadnych ulg oraz nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem (albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko), to ma prawo wystąpić do płatnika (m.in. pracodawca, instytucja publiczna) o rozliczenie. Wtedy taka osoba nie musi samodzielnie składać deklaracji podatkowej. Pracownicy powinni jedynie złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-12 (do 10 stycznia). Takiego obowiązku nie mają emeryci i renciści – organ rentowy (ZUS) automatycznie rozlicza (PIT-40A) takich podatników.

Osoba, którą rozliczyć może organ publiczny lub pracodawca, ma prawo oczywiście potraktować PIT-40 tylko jako informację i sama złożyć deklarację PIT-37 (lub inną – w zależności od rodzaju przychodu), aby np. móc przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej OPP.

Termin złożenia: 30 kwietnia

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2023 (PIT za 2022)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2023 (PIT za 2022)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2022 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!