papiery wartościowe

Jak rozliczyć papiery wartościowe

papiery wartościowePodatnicy, którzy sprzedali papiery wartościowe (np. akcje, obligacje, bony pieniężne NBP, czeki, weksle), mają obowiązek złożyć do 30 kwietnia zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Deklarację należy złożyć nie tylko w przypadku zysku, ale również wtedy, kiedy sprzedaż przyniosła stratę lub podatnik wyszedł „na zero”.

Jak wypełnić PIT-38?

Sprzedaż papierów wartościowych często zachodzi za pośrednictwem biura maklerskiego. Ma ono obowiązek wystawić formularz PIT-8C, który pomoże w wypełnieniu PIT-38.

Jeżeli na formularzu PIT-38 będzie wykazany przychód w części F (Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy), należy przepisać go do formularza PIT-38 do rubryki „przychody wykazane w części F informacji PIT-8C”. Jeśli jednak przychód zostanie wykazany w części G (Informacja o wysokości przychodów niewykazanych w części F) podatnik musi sam określić, czy kwotę tę należy przepisać do PIT-38. W części G biuro maklerskie ma bowiem obowiązek wypisać przychody, co do których nie ma pewności, czy są one opodatkowane. Opodatkowaniu nie podlegają dochody ze sprzedaży papierów wartościwych nabytych przed 2004 rokiem. Biuro maklerskie może nie posiadać informacji kiedy zostały nabyte, dlatego w takim przypadku przychód z ich sprzedaży wpisze do części G. Jeżeli zgodnie z wiedzą podatnika, dochody te są opodatkowane, powinien wpisać je do wiersza „Inne przychody” w części C formularza PIT-38.

Na formularzu PIT-8C biuro maklerskie powinno wykazać również koszty uzyskania przychodu, ale sugerujemy, aby przed przepisaniem tej kwoty przyjrzeć się jej, ponieważ zdarza się, że jest zaniżona. Jako koszty uzyskania przychodu można ująć koszt nabycia papierów wartościowych, opłaty za prowadzenie rachunku i jego założenie, prowizje za zakup i sprzedaż papierów wartościowych, ale również koszt usługi doradztwa finansowego, czy kursy z dziedziny inwestycji giełdowych. Nie zawsze biuro maklerskie posiada informację o wszystkich kosztach, jakie poniósł podatnik. Jeśli kwota okaże się zaniżona, nie ma potrzeby proszenia biura maklerskiego o korektę PITu-8C, wystarczy w PIT-38 wpisać prawidłową, samodzielnie obliczoną kwotę kosztów.

Podatnicy, którzy sprzedali papiery wartościowe bez pośrednictwa biura maklerskiego muszą samodzielnie obliczyć przychód i wszystkie koszty uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że przychód powstaje w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych na nabywcę, a nie w momencie otrzymania zapłaty.

W przypadku sprzedaży papierów wartościowych za granicą, do formularza PIT-38 należy dołączyć załącznik PIT/ZG.

Podatek od papierów wartościowych

Podatek od sprzedaży papierów wartościowych oraz innych dochodów kapitałowych wynosi w Polsce 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu. Można odjąć również ewentualne straty z poprzednich lat.

W formularzu PIT-38 nie odliczamy żadnych składek na ZUS, ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej itp. Nie ma również kwoty wolnej od podatku, więc podatek należy zapłacić, nawet jeśli dochód był niższy od 3091 zł. Jest jednak możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Ponadto, podatnicy, którzy sprzedali papiery wartościowe za granicą, mogą odjąć podatek zapłacony za granicą.

Należy wziąć pod uwagę, że biura maklerskie nie przekazują w trakcie roku zaliczek na podatek do urzędu skarbowego, tak jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie, czy dzieło. Dlatego jeżeli podatnik osiągnął dochód, będzie musiał zapłacić cały podatek jednorazowo. Termin zapłaty mija 30 kwietnia.

Jest możliwe złożenie formularza PIT-38 przez internet.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!