PIT-Z (ZWOLNIENIA)

załącznik pit/zPIT-Z – informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy.

To załącznik składany razem z deklaracjami PIT-36 oraz PIT-36L. Może go złożyć jedynie podatnik, który korzysta z tzw. kredytu podatkowego. Należy pamiętać, że załącznik musi zostać przekazany urzędowi skarbowemu nie tylko za rok korzystania ze zwolnienia, ale także w latach, w których spłacany jest kredyt.

Zgodnie z obecnymi przepisami, o kredyt podatkowy ubiegać może się osoba, która w roku rozpoczęcia działalności – oraz w ciągu trzech lat poprzedzających rok jej rozpoczęcia – nie prowadziła samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie była wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Zakaz dotyczy także małżonka osoby, pod warunkiem, że istniała między nimi wspólnota majątkowa.

Podatnikowi przysługuje kredyt w roku podatkowym, który następuje bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęta została działalność, jeśli w roku rozpoczęcia prowadził działalność przez minimum 10 miesięcy. W innej sytuacji na kredyt liczyć można dwa lata po roku rozpoczęcia działalności.

Istota kredytu sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że w danym roku podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek i zapłaty podatku za dane 12 miesięcy. W czasie korzystania z tego zwolnienia podatnik wykazuje w zeznaniu dochód osiągnięty (lub poniesioną stratę) z pozarolniczej działalności. Następnie łączy go z dochodem wykazanym za pięć ostatnich lat po roku, w którym korzystał ze zwolnienia. W każdym z tych pięciu lat dodaje się po 20% jego wartości.

Warto pamiętać, iż dochodu wykazanego w załączniku PIT-Z nie można łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł.

W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie załącznik PIT-Z należy składać odrębnie.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.