załącznik pit/z

PIT-Z (ZWOLNIENIA)

załącznik pit/zPIT-Z – informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy.

To załącznik składany razem z deklaracjami PIT-36 oraz PIT-36L. Może go złożyć jedynie podatnik, który korzysta z tzw. kredytu podatkowego. Należy pamiętać, że załącznik musi zostać przekazany urzędowi skarbowemu nie tylko za rok korzystania ze zwolnienia, ale także w latach, w których spłacany jest kredyt.

Zgodnie z obecnymi przepisami, o kredyt podatkowy ubiegać może się osoba, która w roku rozpoczęcia działalności – oraz w ciągu trzech lat poprzedzających rok jej rozpoczęcia – nie prowadziła samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie była wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Zakaz dotyczy także małżonka osoby, pod warunkiem, że istniała między nimi wspólnota majątkowa.

Podatnikowi przysługuje kredyt w roku podatkowym, który następuje bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęta została działalność, jeśli w roku rozpoczęcia prowadził działalność przez minimum 10 miesięcy. W innej sytuacji na kredyt liczyć można dwa lata po roku rozpoczęcia działalności.

Istota kredytu sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że w danym roku podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek i zapłaty podatku za dane 12 miesięcy. W czasie korzystania z tego zwolnienia podatnik wykazuje w zeznaniu dochód osiągnięty (lub poniesioną stratę) z pozarolniczej działalności. Następnie łączy go z dochodem wykazanym za pięć ostatnich lat po roku, w którym korzystał ze zwolnienia. W każdym z tych pięciu lat dodaje się po 20% jego wartości.

Warto pamiętać, iż dochodu wykazanego w załączniku PIT-Z nie można łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł.

W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie załącznik PIT-Z należy składać odrębnie.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!