załącznik pit/z

PIT-Z (ZWOLNIENIA)

załącznik pit/zPIT-Z – informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy.

To załącznik składany razem z deklaracjami PIT-36 oraz PIT-36L. Może go złożyć jedynie podatnik, który korzysta z tzw. kredytu podatkowego. Należy pamiętać, że załącznik musi zostać przekazany urzędowi skarbowemu nie tylko za rok korzystania ze zwolnienia, ale także w latach, w których spłacany jest kredyt.

Zgodnie z obecnymi przepisami, o kredyt podatkowy ubiegać może się osoba, która w roku rozpoczęcia działalności – oraz w ciągu trzech lat poprzedzających rok jej rozpoczęcia – nie prowadziła samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie była wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Zakaz dotyczy także małżonka osoby, pod warunkiem, że istniała między nimi wspólnota majątkowa.

Podatnikowi przysługuje kredyt w roku podatkowym, który następuje bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęta została działalność, jeśli w roku rozpoczęcia prowadził działalność przez minimum 10 miesięcy. W innej sytuacji na kredyt liczyć można dwa lata po roku rozpoczęcia działalności.

Istota kredytu sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że w danym roku podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek i zapłaty podatku za dane 12 miesięcy. W czasie korzystania z tego zwolnienia podatnik wykazuje w zeznaniu dochód osiągnięty (lub poniesioną stratę) z pozarolniczej działalności. Następnie łączy go z dochodem wykazanym za pięć ostatnich lat po roku, w którym korzystał ze zwolnienia. W każdym z tych pięciu lat dodaje się po 20% jego wartości.

Warto pamiętać, iż dochodu wykazanego w załączniku PIT-Z nie można łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł.

W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie załącznik PIT-Z należy składać odrębnie.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!