załącznik pit/zg

Co wpisać w PIT/ZG?

PIT/ZG jest załącznikiem służącym do rozliczenia dochodów uzyskanych zagranicą. Nie składamy go nigdy oddzielnie, ale zawsze z podstawową deklaracją PIT. W jednym załączniku wykazuje się dochód z jednego państwa, podatnicy, którzy uzyskali dochód z kilku państw, powinni więc złożyć kilka załączników PIT/ZG.

Dochód należy wykazać po przeliczeniu na złotówki. Przeczytaj jaki kurs zastosować do PIT/ZG.

PIT/ZG przeznaczony jest dla deklaracji:

Co należy wpisać w PIT/ZG?

załącznik pit/zgWypełnianie załącznika PIT/ZG często sprawia problemy ze względu na to, że kolumny są opisane numerami artykułów w ustawie, zamiast „zwykłym” językiem. Postaramy się przełożyć to na prostszy język.

Część C.1 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36

Ta część załącznika przeznaczona jest dla podatników, którzy wykazują swoje dochody na formularzu PIT-36, zatem m. in. dla podatników, którzy byli zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło albo prowadzili w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a dodatkowo uzyskiwali dochody za granicą: byli tam zatrudnieni, uzyskiwali dochody z praw autorskich za granicą, czy też otrzymywali emeryturę zagraniczną.

Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy (kolumna b)

W tej kolumnie należy wpisać dochód uzyskany w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada rozliczenie metodą wyłączenia z progresją. Dochód z takich państw jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, a należą do nich m.in. Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy.

Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (kolumna c)

Ta kolumna dotyczy osób, które pracowały (lub uzyskały inny dochód opodatkowany na zasadach ogólnych) w państwach, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Są to m.in. Holandia i USA. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o uldze abolicyjnej. Dochody takie są opodatkowane w Polsce, jednak odlicza się od należnego podatku podatek zapłacony za granicą.

Podatek zapłacony za granicą od dochodów, o których mowa w kol. c

Podatnicy, którzy rozliczają się metodą proporcjonalnego odliczenia w tym miejscu powinny wpisać podatek, jaki zapłaciły za granicą. Osoby, które uzyskały dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, nic nie wpisują w tej kolumnie.

Część C.2 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36L

Ta część załącznika przeznaczona jest dla podatników, którzy w Polsce prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a dodatkowo uzyskali dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy, którzy w Polsce płacą podatek liniowy a dodatkowo uzyskali dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, nie wykazują dochodu z zagranicy w polskim zeznaniu podatkowym.

Dochód, o którym mowa w art.30c ust.4 i 5 ustawy

Chodzi tu o dochody, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Część C.3 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38

Ta część przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali za granicą przychody kapitałowe (m. in. sprzedaż papierów wartościowych).

Dochód, o którym mowa w art.30b ust.5a i 5b ustawy

Wymienione ustępy tego artykułu odnoszą się dochodów kapitałowych uzyskanych zagranicą. Do dochodów takich zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Część C.4 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-39

Tą część wypełniają podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w państwie, dla którego zastosowanie ma obliczenie podatku metodą proporcjonalnego odliczenia.

Dochód, o którym mowa w art.30e ust.8 i 9 ustawy

W tym wierszu należy wpisać dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w państwie, do którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!