załącznik pit/zg

Co wpisać w PIT/ZG?

PIT/ZG jest załącznikiem służącym do rozliczenia dochodów uzyskanych zagranicą. Nie składamy go nigdy oddzielnie, ale zawsze z podstawową deklaracją PIT. W jednym załączniku wykazuje się dochód z jednego państwa, podatnicy, którzy uzyskali dochód z kilku państw, powinni więc złożyć kilka załączników PIT/ZG.

Dochód należy wykazać po przeliczeniu na złotówki. Przeczytaj jaki kurs zastosować do PIT/ZG.

PIT/ZG przeznaczony jest dla deklaracji:

Co należy wpisać w PIT/ZG?

załącznik pit/zgWypełnianie załącznika PIT/ZG często sprawia problemy ze względu na to, że kolumny są opisane numerami artykułów w ustawie, zamiast „zwykłym” językiem. Postaramy się przełożyć to na prostszy język.

Część C.1 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36

Ta część załącznika przeznaczona jest dla podatników, którzy wykazują swoje dochody na formularzu PIT-36, zatem m. in. dla podatników, którzy byli zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło albo prowadzili w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a dodatkowo uzyskiwali dochody za granicą: byli tam zatrudnieni, uzyskiwali dochody z praw autorskich za granicą, czy też otrzymywali emeryturę zagraniczną.

Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy (kolumna b)

W tej kolumnie należy wpisać dochód uzyskany w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada rozliczenie metodą wyłączenia z progresją. Dochód z takich państw jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, a należą do nich m.in. Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy.

Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (kolumna c)

Ta kolumna dotyczy osób, które pracowały (lub uzyskały inny dochód opodatkowany na zasadach ogólnych) w państwach, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Są to m.in. Holandia i USA. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o uldze abolicyjnej. Dochody takie są opodatkowane w Polsce, jednak odlicza się od należnego podatku podatek zapłacony za granicą.

Podatek zapłacony za granicą od dochodów, o których mowa w kol. c

Podatnicy, którzy rozliczają się metodą proporcjonalnego odliczenia w tym miejscu powinny wpisać podatek, jaki zapłaciły za granicą. Osoby, które uzyskały dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, nic nie wpisują w tej kolumnie.

Część C.2 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36L

Ta część załącznika przeznaczona jest dla podatników, którzy w Polsce prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a dodatkowo uzyskali dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy, którzy w Polsce płacą podatek liniowy a dodatkowo uzyskali dochód w państwie, dla którego zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, nie wykazują dochodu z zagranicy w polskim zeznaniu podatkowym.

Dochód, o którym mowa w art.30c ust.4 i 5 ustawy

Chodzi tu o dochody, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Część C.3 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38

Ta część przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali za granicą przychody kapitałowe (m. in. sprzedaż papierów wartościowych).

Dochód, o którym mowa w art.30b ust.5a i 5b ustawy

Wymienione ustępy tego artykułu odnoszą się dochodów kapitałowych uzyskanych zagranicą. Do dochodów takich zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Część C.4 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-39

Tą część wypełniają podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w państwie, dla którego zastosowanie ma obliczenie podatku metodą proporcjonalnego odliczenia.

Dochód, o którym mowa w art.30e ust.8 i 9 ustawy

W tym wierszu należy wpisać dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w państwie, do którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!