Załącznik PIT/BR (ulga B+R)

załącznik pit/br

PIT/BR to nowy załącznik, który wprowadzony został w kwietniu 2016 roku a większość podatników pierwszy raz skorzysta z niego w 2017 roku, aby rozliczyć dochody z 2016 roku. Załącznik służy do wykazania wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. 

Ulga badawczo-rozwojowa weszła w życie na początku 2016 roku, a korzystać z niej mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Załącznik PIT/BR (Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową) należy dołączyć do formularza PIT-36 lub PIT-36L, w zależności, czy korzystamy z opodatkowania na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym.

W załączniku należy wykazać tzw. koszty kwalifikowane, czyli wydatki, które podlegają odliczeniu. Są to wydatki poniesione na:

  • wynagrodzenia i składki pracowników,
  • nabycie materiałów i surowców,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pełny spis kosztów kwalifikowanych znajduje się w Art. 26e. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą badania podstawowe powinni wypełnić również część D załącznika PIT/BR, gdzie należy wpisać dane jednostki naukowej, z którą została zawarta umowa lub porozumienie. Ustawa definuje “badania podstawowe” jako oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.