załącznik pit/br

Załącznik PIT/BR (ulga B+R)

PIT/BR to nowy załącznik, który wprowadzony został w kwietniu 2016 roku a większość podatników pierwszy raz skorzysta z niego w 2017 roku, aby rozliczyć dochody z 2016 roku. Załącznik służy do wykazania wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. 

Ulga badawczo-rozwojowa weszła w życie na początku 2016 roku, a korzystać z niej mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Załącznik PIT/BR (Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową) należy dołączyć do formularza PIT-36 lub PIT-36L, w zależności, czy korzystamy z opodatkowania na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym.

W załączniku należy wykazać tzw. koszty kwalifikowane, czyli wydatki, które podlegają odliczeniu. Są to wydatki poniesione na:

  • wynagrodzenia i składki pracowników,
  • nabycie materiałów i surowców,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pełny spis kosztów kwalifikowanych znajduje się w Art. 26e. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą badania podstawowe powinni wypełnić również część D załącznika PIT/BR, gdzie należy wpisać dane jednostki naukowej, z którą została zawarta umowa lub porozumienie. Ustawa definuje „badania podstawowe” jako oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!