załącznik pit-ds

Załącznik PIT/DS (działy specjalne produkcji rolnej)

PIT/DS to nowy załącznik, który pierwszy raz będzie stosowany do rozliczania dochodów za 2016 rok (w 2017 roku). Przeznaczony jest dla niektórych przedsiębiorców prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. 

Z załącznika PIT/DS powinni skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej i dochód ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe). Dotychczas ich obowiązkiem było składanie formularza PIT-6. Od 2017 roku (czyli w rozliczeniu za 2016 rok) zamiast deklaracji PIT-6 powinni wypełnić załącznik PIT/DS, który należy dołączyć do formularza PIT-36 lub PIT-36L.

Zmiany nie dotyczą podatników, którzy dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Te osoby powinny rozliczyć się według dotychczasowych zasad, składając deklarację PIT-6.

W załączniku PIT/DS (Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej) należy zamieścić adres prowadzenia działalności, rodzaj produkcji, numer działu i rozmiar a także przychody, koszty uzyskania przychodu i dochód z każdego działu specjalnego.

Część B załącznika przeznaczona jest dla osób, które indywidualnie prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, a część C dla tych, którzy prowadzą je wspólnie z innym podatnikiem lub podatnikami albo w formie spółki.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się:

  • Uprawy w szklarniach, tunelach foliowych ogrzewanych, uprawy grzybów, roślin in vitro, hodowlę entomofagów
  • Chów i hodowlę bydła rzeźnego i mlecznego poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę owiec i koni poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę drobiu
  • Pozostały chów i hodowlę zwierząt (zwierzęta futerkowe, laboratoryjne, jedwabniki, pasieki, hodowlę dżdżownic, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych)

W części E załącznika PIT/DS znajduje się pełny wykaz działów specjalnych z numerami i jednostkami miar.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!