załącznik pit-ds

Załącznik PIT/DS (działy specjalne produkcji rolnej)

PIT/DS to nowy załącznik, który pierwszy raz będzie stosowany do rozliczania dochodów za 2016 rok (w 2017 roku). Przeznaczony jest dla niektórych przedsiębiorców prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. 

Z załącznika PIT/DS powinni skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej i dochód ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe). Dotychczas ich obowiązkiem było składanie formularza PIT-6. Od 2017 roku (czyli w rozliczeniu za 2016 rok) zamiast deklaracji PIT-6 powinni wypełnić załącznik PIT/DS, który należy dołączyć do formularza PIT-36 lub PIT-36L.

Zmiany nie dotyczą podatników, którzy dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Te osoby powinny rozliczyć się według dotychczasowych zasad, składając deklarację PIT-6.

W załączniku PIT/DS (Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej) należy zamieścić adres prowadzenia działalności, rodzaj produkcji, numer działu i rozmiar a także przychody, koszty uzyskania przychodu i dochód z każdego działu specjalnego.

Część B załącznika przeznaczona jest dla osób, które indywidualnie prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, a część C dla tych, którzy prowadzą je wspólnie z innym podatnikiem lub podatnikami albo w formie spółki.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się:

  • Uprawy w szklarniach, tunelach foliowych ogrzewanych, uprawy grzybów, roślin in vitro, hodowlę entomofagów
  • Chów i hodowlę bydła rzeźnego i mlecznego poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę owiec i koni poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym
  • Chów i hodowlę drobiu
  • Pozostały chów i hodowlę zwierząt (zwierzęta futerkowe, laboratoryjne, jedwabniki, pasieki, hodowlę dżdżownic, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych)

W części E załącznika PIT/DS znajduje się pełny wykaz działów specjalnych z numerami i jednostkami miar.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2024)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!