korekta

Jak zrobić korektę PIT?

korektaJak zrobić korektę PIT?

Popełnienie błędów w złożonej deklaracji podatkowej skutkuje koniecznością wypełnienia deklaracji korygującej. Korekty należy dokonywać aż do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku złożenia deklaracji. W przypadku zeznań za 2013 r. korektę trzeba więc składać do końca 2019 r.

Aby dokonać korekty, należy złożyć deklarację podatkową na formularzu obowiązującym w roku, w którym złożono deklarację z błędami. Dodatkowo, podatnik jest zobowiązany do złożenia uzasadnienia przyczyny korekty – (druk ORD-ZU – dla e-deklaracji).

Złożenie korekty PIT

Korekty należy dokonywać na druku, który obowiązywał w roku, za który przeprowadzana jest korekta. Przykładowo, podatnik korygujący PIT-36 za 2012 r. powinien złożyć korektę na obowiązującej wtedy wersji formularza.

Osoba rozliczająca się drogą elektroniczną może skorzystać z niej (bez e-podpisu) w przypadku deklaracji za rok: 2008 – PIT-37; 2009 – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; 2010-2012 – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.

Złożenie korekty deklaracji PIT w wyznaczonym czasie razem z ewentualną zapłatą zaległości podatkowych prowadzi do sytuacji, w której zaniechane zostają działania organów skarbowych, mogące skutkować karą za przestępstwo karno-skarbowe. Warto pamiętać, że szybka zapłata występujących zaległości (w terminie do 7 dni od złożenia korekty) prowadzi do obniżenia odsetek podatkowych z tego tytułu do 75% podstawowej ich wartości.

Podatnik traci możliwość skorygowania deklaracji PIT w czasie, gdy trwa w tej sprawie postępowania podatkowe albo kontrola podatkowa. Prawo takie przysługuje nadal po zakończeniu postępowania, ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją organu państwowego.

Tak jak zwykłe zeznanie podatkowe, korektę PIT również można złożyć przez Internet.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!