korekta

Jak zrobić korektę PIT?

korektaJak zrobić korektę PIT?

Popełnienie błędów w złożonej deklaracji podatkowej skutkuje koniecznością wypełnienia deklaracji korygującej. Korekty należy dokonywać aż do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku złożenia deklaracji. W przypadku zeznań za 2013 r. korektę trzeba więc składać do końca 2019 r.

Aby dokonać korekty, należy złożyć deklarację podatkową na formularzu obowiązującym w roku, w którym złożono deklarację z błędami. Dodatkowo, podatnik jest zobowiązany do złożenia uzasadnienia przyczyny korekty – (druk ORD-ZU – dla e-deklaracji).

Złożenie korekty PIT

Korekty należy dokonywać na druku, który obowiązywał w roku, za który przeprowadzana jest korekta. Przykładowo, podatnik korygujący PIT-36 za 2012 r. powinien złożyć korektę na obowiązującej wtedy wersji formularza.

Osoba rozliczająca się drogą elektroniczną może skorzystać z niej (bez e-podpisu) w przypadku deklaracji za rok: 2008 – PIT-37; 2009 – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; 2010-2012 – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.

Złożenie korekty deklaracji PIT w wyznaczonym czasie razem z ewentualną zapłatą zaległości podatkowych prowadzi do sytuacji, w której zaniechane zostają działania organów skarbowych, mogące skutkować karą za przestępstwo karno-skarbowe. Warto pamiętać, że szybka zapłata występujących zaległości (w terminie do 7 dni od złożenia korekty) prowadzi do obniżenia odsetek podatkowych z tego tytułu do 75% podstawowej ich wartości.

Podatnik traci możliwość skorygowania deklaracji PIT w czasie, gdy trwa w tej sprawie postępowania podatkowe albo kontrola podatkowa. Prawo takie przysługuje nadal po zakończeniu postępowania, ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją organu państwowego.

Tak jak zwykłe zeznanie podatkowe, korektę PIT również można złożyć przez Internet.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!