pieniądze

Czy można zapłacić podatek za inną osobę?

Zdarzają się sytuacje, w których chcemy zapłacić podatek za swojego małżonka, innego członka rodziny lub inną bliską osobę. Czy jest możliwe takie rozwiązanie i czy urząd skarbowy przyjmie przelew wykonany z konta osoby trzeciej?

Jeszcze rok temu nie było takiej możliwości. Jeśli przykładowo mąż wykonał przelew do urzędu skarbowego z konta bankowego swojej żony, w celu zapłaty podatku, który ciążył na nim, urząd nie przyjmował takiej wpłaty. Dochodziło czasem do sytuacji, w których naliczane były odsetki za zwłokę, mimo że odpowiednia kwota docierała do urzędu skarbowego w terminie.

Korzystne zmiany w tym zakresie weszły w życie na początku 2016 roku.

Obecnie, oprócz samego podatnika, w jego imieniu zobowiązania podatkowe mogą regulować także:

  • małżonka/małżonek podatnika, jego zstępni (dzieci, wnuki itp.), wstępni (rodzice, dziadkowie itp.), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha;
  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w przypadku kiedy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • inne podmioty, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Warunkiem zaliczenia wpłaty jako pochodzącej ze środków podatnika jest odpowiednie opisanie przelewu bankowego lub innego dowodu zapłaty. Treść musi jasno wskazywać, za kogo płacony jest podatek.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!