Jak rozliczyć podatek

Termin i deklaracja PIT

Początkiem każdego roku podatnicy są zobowiązani do terminowego składania deklaracji podatkowych. Przedkładanie do urzędu skarbowego zeznania podatkowego ma na celu rozliczenie się z przychodów osiągniętych w minionym roku rozliczeniowym. Właściwe wypełnienie deklaracji podatkowej i obliczenie podatku nie zawsze wymaga pomocy specjalisty, można wykonać to samodzielnie. Trzeba jednak zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach i właściwe formularze PIT.

O tym, jaki formularz PIT będzie niezbędny dla rozliczenia podatkowego, decyduje rodzaj uzyskanych przychodów, dlatego najważniejsze jest sprecyzowanie ich źródła i rodzaju opodatkowania. W przypadku gdy uzyskane przychody pochodziły z kilku różnych źródeł, niezbędne jest złożenie adekwatnej ilości deklaracji PIT. Mimo tego zróżnicowania, wszystkie druki wymagają standardowych danych, a obliczenie podatku polega na zsumowaniu przychodów, od których odejmowane są koszty. Następnie od obliczonego dochodu wylicza się podatek należny, który można pomniejszyć o ulgi i odliczenia.

Najczęściej wypełnianym przez podatników formularzem jest PIT-37, który określa przychody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika. PIT-37 wypełniają osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, renciści i emeryci.

Pamiętaj!

Wypełniając deklarację podatkową, każdy podatnik powinien pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu następujących danych:
• NIP (swój i ewentualnie małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia),
• sposób opodatkowania,
• uzyskane dochody (z umowy o pracę i umowy zlecenie, jeśli taka sytuacja wystąpiła) – własne i małżonka w przypadku rozliczenia wspólnego,
• suma dochodów, kosztów i odprowadzonych zaliczek,
• informacja o ulgach i odliczeniach.

Każdy formularz PIT, również rozliczony przez internet daje podatnikowi możliwość przekazania 1 procenta podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Wyznaczoną kwotę w imieniu podatnika przekazuje urząd skarbowy.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!