Jak rozliczyć podatek

Termin i deklaracja PIT

Początkiem każdego roku podatnicy są zobowiązani do terminowego składania deklaracji podatkowych. Przedkładanie do urzędu skarbowego zeznania podatkowego ma na celu rozliczenie się z przychodów osiągniętych w minionym roku rozliczeniowym. Właściwe wypełnienie deklaracji podatkowej i obliczenie podatku nie zawsze wymaga pomocy specjalisty, można wykonać to samodzielnie. Trzeba jednak zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach i właściwe formularze PIT.

O tym, jaki formularz PIT będzie niezbędny dla rozliczenia podatkowego, decyduje rodzaj uzyskanych przychodów, dlatego najważniejsze jest sprecyzowanie ich źródła i rodzaju opodatkowania. W przypadku gdy uzyskane przychody pochodziły z kilku różnych źródeł, niezbędne jest złożenie adekwatnej ilości deklaracji PIT. Mimo tego zróżnicowania, wszystkie druki wymagają standardowych danych, a obliczenie podatku polega na zsumowaniu przychodów, od których odejmowane są koszty. Następnie od obliczonego dochodu wylicza się podatek należny, który można pomniejszyć o ulgi i odliczenia.

Najczęściej wypełnianym przez podatników formularzem jest PIT-37, który określa przychody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika. PIT-37 wypełniają osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, renciści i emeryci.

Pamiętaj!

Wypełniając deklarację podatkową, każdy podatnik powinien pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu następujących danych:
• NIP (swój i ewentualnie małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia),
• sposób opodatkowania,
• uzyskane dochody (z umowy o pracę i umowy zlecenie, jeśli taka sytuacja wystąpiła) – własne i małżonka w przypadku rozliczenia wspólnego,
• suma dochodów, kosztów i odprowadzonych zaliczek,
• informacja o ulgach i odliczeniach.

Każdy formularz PIT, również rozliczony przez internet daje podatnikowi możliwość przekazania 1 procenta podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Wyznaczoną kwotę w imieniu podatnika przekazuje urząd skarbowy.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!