Skala podatkowa

Rozliczenie PIT a skala podatkowa

Skala podatkowa określa w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość zobowiązań, które należy zapłacić w danym roku podatkowym. Działający w Polsce system opiera się na zasadzie, że stawka podatku PIT rośnie wraz z dochodami. To tzw. progresja podatkowa, sprowadzająca się do prostej prawidłowości: im większy dochód, tym większy podatek. Aktualnie podatnicy muszą brać pod uwagę, iż w Polsce (od 2009 r.) istnieją dwie główne stawki podatku PIT:

  • 18% – dotyczy dochodu do 85 528 zł (włącznie) w skali jednego roku,
  • 32% obejmuje osiągniętą przez daną osobę nadwyżkę ponad ten limit.

Oznacza to w gruncie rzeczy, że np. podatnik, który osiągnął dochód na poziomie 110 000 zł, musi odprowadzić z tytułu podatku PIT 18% z sumy 85 528 zł oraz 32% z reszty ogólnej kwoty (czyli z 24 472 zł). Zalecamy aby rozliczyć PIT online za pomocą programu, co oszczędzi konieczności wykonywania obliczeń.

Zwolnienie od podatku przy rozliczeniu rocznym

Każdej osobie fizycznej przysługuje tzw. kwota wolna od podatku, o którą należy pomniejszyć należny podatek. Obecnie wynosi ona 556 zł 02 gr. O taką właśnie kwotę należy pomniejszyć obliczony podatek (przy stawce 18%). Podatnik z rocznym dochodem do 3091 zł (włącznie) podatku zatem nie zapłaci, mimo to i tak – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. Zazwyczaj pozwala to na uzyskanie zwrotu (jako nadpłaty) podatku uiszczonego wcześniej w formie zaliczek. Osoby, które zanotowały dochód przekraczający I przedział (czyli 85 528 zł), zapłacą więc dokładnie 14 839 zł 02 gr plus 32% podatku z nadwyżki. Niektóre rodzaje dochodów osób fizycznych nie podlegają wyżej opisanym zasadom. Są to konkretnie:

  • odsetki z kont osobistych,
  • odsetki od udzielanych prywatnie pożyczek,
  • spadki oraz darowizny,
  • przychód ze sprzedaży nieruchomości,
  • działalności gospodarcza opodatkowana w inny sposób (karta podatkowa, 19% podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany).

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!