Skala podatkowa

Rozliczenie PIT a skala podatkowa

Skala podatkowa określa w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość zobowiązań, które należy zapłacić w danym roku podatkowym. Działający w Polsce system opiera się na zasadzie, że stawka podatku PIT rośnie wraz z dochodami. To tzw. progresja podatkowa, sprowadzająca się do prostej prawidłowości: im większy dochód, tym większy podatek. Aktualnie podatnicy muszą brać pod uwagę, iż w Polsce (od 2009 r.) istnieją dwie główne stawki podatku PIT:

  • 18% – dotyczy dochodu do 85 528 zł (włącznie) w skali jednego roku,
  • 32% obejmuje osiągniętą przez daną osobę nadwyżkę ponad ten limit.

Oznacza to w gruncie rzeczy, że np. podatnik, który osiągnął dochód na poziomie 110 000 zł, musi odprowadzić z tytułu podatku PIT 18% z sumy 85 528 zł oraz 32% z reszty ogólnej kwoty (czyli z 24 472 zł). Zalecamy aby rozliczyć PIT online za pomocą programu, co oszczędzi konieczności wykonywania obliczeń.

Zwolnienie od podatku przy rozliczeniu rocznym

Każdej osobie fizycznej przysługuje tzw. kwota wolna od podatku, o którą należy pomniejszyć należny podatek. Obecnie wynosi ona 556 zł 02 gr. O taką właśnie kwotę należy pomniejszyć obliczony podatek (przy stawce 18%). Podatnik z rocznym dochodem do 3091 zł (włącznie) podatku zatem nie zapłaci, mimo to i tak – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. Zazwyczaj pozwala to na uzyskanie zwrotu (jako nadpłaty) podatku uiszczonego wcześniej w formie zaliczek. Osoby, które zanotowały dochód przekraczający I przedział (czyli 85 528 zł), zapłacą więc dokładnie 14 839 zł 02 gr plus 32% podatku z nadwyżki. Niektóre rodzaje dochodów osób fizycznych nie podlegają wyżej opisanym zasadom. Są to konkretnie:

  • odsetki z kont osobistych,
  • odsetki od udzielanych prywatnie pożyczek,
  • spadki oraz darowizny,
  • przychód ze sprzedaży nieruchomości,
  • działalności gospodarcza opodatkowana w inny sposób (karta podatkowa, 19% podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany).

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!