dziecko

PIT – Ulga na dziecko – jak wypełnić?

ulga na dzieckoUlga na dziecko to najczęściej wykorzystywana ulga przez polskich podatników.

Aby rozliczyć ulgę na dziecko, należy wypełnić podstawowy formularz, czyli PIT-37 albo PIT-36 w zależności od tego, z jakich źródeł mieliśmy dochody oraz załącznik PIT/O.

Ulga na dziecko należy do ulg, które można odliczyć od podatku. W zeznaniu PIT-37 albo PIT-36 kwoty ulgi na dziecko wpisujemy więc w polu „Odliczenia od podatku”. W PIT-37 jest to część F, a w PIT-36 część I. W załączniku PIT/O należy wypełnić natomiast część C. Na końcu formularza PIT-36 albo PIT-37 w części „Informacja o załącznikach” należy też podać informację, że dołączamy do tej deklaracji załącznik PIT/O.

Przed wypełnieniem formularzy dowiedz się, jakie są obecne stawki ulgi na dzieci. Pamiętaj jednak, że kwota odliczenia, jaką wykazujesz w formularzu PIT-37 lub PIT-36 oraz w załączniku PIT/O nie może przekroczyć wysokości Twojego podatku należnego (tzn. podatku po odliczeniu składek zdrowotnych i ewentualnych innych odliczeń). Jeżeli wysokość Twojego podatku należnego jest niższa od ustalonych przepisami stawek ulgi na dzieci, powinieneś wpisać dodatkowe dane. W 2015 roku (za 2014 rok) w tym celu należało wypełnić załącznik PIT/UZ. W 2016 roku (za 2015 rok) załącznik PIT/UZ już nie obowiązuje, a dodatkowe dane należy wpisać w podstawowym formularzu (PIT-37 lub PIT-36).

Jak wypełnić załącznik PIT/UZ (2015 rok)

W załączniku PIT/UZ należało wykazać różnicę między ulgą prorodzinną a kwotą podatku należnego. Przykładowo, jeżeli wychowujesz dwoje dzieci (czyli ulga prorodzinna wynosi 2224,08 zł) a Twój należny podatek dochodowy wyniósł 2000 zł, w załączniku PIT/UZ należało wpisać kwotę 224,08 zł. Ponadto, należało wpisać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wykazana różnica między ulgą a podatkiem nie mogła być wyższa niż suma składek.

Jak wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-36 (2016 rok)

W 2016 roku nie obowiązuje już załącznik PIT/UZ, a pola, które znajdowały się w tym załączniku zostały przeniesione do formularza PIT-37 i PIT-36. Znalazła się tam sekcja „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”, w której należy wpisać te same dane, jakie rok wcześniej wpisywaliśmy do załącznika PIT/UZ.

Warto wiedzieć, że w niektórych, rzadkich sytuacjach, skorzystanie z pełnego zwrotu ulgi może skutkować utratą prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ kwota ta liczy się do dochodu dla zasiłku. Przeczytaj więcej: PIT/UZ a zasiłek rodzinny

Dla ułatwienia obliczenia podatku i wypełnienia deklaracji PIT zachęcamy do skorzystania z naszego programu, który przeprowadzi Cię przez wszystkie kolejne kroki. Dzięki niemu unikniesz ewentualnych błędów rachunkowych i wątpliwości co i w której komórce należy wpisać.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!