dziecko

PIT – Ulga na dziecko – jak wypełnić?

ulga na dzieckoUlga na dziecko to najczęściej wykorzystywana ulga przez polskich podatników.

Aby rozliczyć ulgę na dziecko, należy wypełnić podstawowy formularz, czyli PIT-37 albo PIT-36 w zależności od tego, z jakich źródeł mieliśmy dochody oraz załącznik PIT/O.

Ulga na dziecko należy do ulg, które można odliczyć od podatku. W zeznaniu PIT-37 albo PIT-36 kwoty ulgi na dziecko wpisujemy więc w polu „Odliczenia od podatku”. W PIT-37 jest to część F, a w PIT-36 część I. W załączniku PIT/O należy wypełnić natomiast część C. Na końcu formularza PIT-36 albo PIT-37 w części „Informacja o załącznikach” należy też podać informację, że dołączamy do tej deklaracji załącznik PIT/O.

Przed wypełnieniem formularzy dowiedz się, jakie są obecne stawki ulgi na dzieci. Pamiętaj jednak, że kwota odliczenia, jaką wykazujesz w formularzu PIT-37 lub PIT-36 oraz w załączniku PIT/O nie może przekroczyć wysokości Twojego podatku należnego (tzn. podatku po odliczeniu składek zdrowotnych i ewentualnych innych odliczeń). Jeżeli wysokość Twojego podatku należnego jest niższa od ustalonych przepisami stawek ulgi na dzieci, powinieneś wpisać dodatkowe dane. W 2015 roku (za 2014 rok) w tym celu należało wypełnić załącznik PIT/UZ. W 2016 roku (za 2015 rok) załącznik PIT/UZ już nie obowiązuje, a dodatkowe dane należy wpisać w podstawowym formularzu (PIT-37 lub PIT-36).

Jak wypełnić załącznik PIT/UZ (2015 rok)

W załączniku PIT/UZ należało wykazać różnicę między ulgą prorodzinną a kwotą podatku należnego. Przykładowo, jeżeli wychowujesz dwoje dzieci (czyli ulga prorodzinna wynosi 2224,08 zł) a Twój należny podatek dochodowy wyniósł 2000 zł, w załączniku PIT/UZ należało wpisać kwotę 224,08 zł. Ponadto, należało wpisać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wykazana różnica między ulgą a podatkiem nie mogła być wyższa niż suma składek.

Jak wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-36 (2016 rok)

W 2016 roku nie obowiązuje już załącznik PIT/UZ, a pola, które znajdowały się w tym załączniku zostały przeniesione do formularza PIT-37 i PIT-36. Znalazła się tam sekcja „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”, w której należy wpisać te same dane, jakie rok wcześniej wpisywaliśmy do załącznika PIT/UZ.

Warto wiedzieć, że w niektórych, rzadkich sytuacjach, skorzystanie z pełnego zwrotu ulgi może skutkować utratą prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ kwota ta liczy się do dochodu dla zasiłku. Przeczytaj więcej: PIT/UZ a zasiłek rodzinny

Dla ułatwienia obliczenia podatku i wypełnienia deklaracji PIT zachęcamy do skorzystania z naszego programu, który przeprowadzi Cię przez wszystkie kolejne kroki. Dzięki niemu unikniesz ewentualnych błędów rachunkowych i wątpliwości co i w której komórce należy wpisać.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!