Zmiany w PIT w 2016 roku

rok 2016W 2016 roku (w rozliczeniu za 2015 rok) zmianom ulegną zarówno druki deklaracji jak i informacje, które powinny być przekazane organom, a także zasady składania deklaracji. Zmiany dotkną m.in. prowadzących działalność gospodarczą, niektórych rodziców i osoby składające korekty PIT.

Zmiany w PIT dla małżeństw i rodziców

Jedna ze zmian dotyczy rozliczania ulgi na dzieci. Od nowego roku nie będzie już możliwości złożenia załącznika PIT/UZ. W poprzednim roku podatkowym taki załącznik był składany przez osoby, które korzystały z ulgi na dziecko, a u których kwota ulgi przewyższała kwotę podatku. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano ze zwrotu niewykorzystanej ulgi. Osoba, która chce skorzystać z takiej ulgi będzie musiała wypełnić odpowiednie pozycje w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Zmiany czekają także rodziców rozliczających dochody swoich dzieci. Obecny załącznik PIT/M był odpowiedni dla osób, które miały wyłączne prawo do dochodów wszystkich dzieci lub gdy takie prawo przysługiwało obojgu rodzicom. Formularz, który zostanie wprowadzony w 2016 roku pozwoli na odpowiednie wypełnienie go w sytuacji, gdy dochody dwojga dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z rodzicami oraz jeśli podatnik ma wyłączne prawo do dochodów jednego dziecka, a co drugiego dziecka takie prawo przysługuje obojgu rodzicom.

Kolejna zmiana dotyczy małżonków, którzy osiągają dochody ze wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy, a także ze wspólnej własności. Nie będą już mieli obowiązku ponowienia oświadczenia dotyczącego tego czy całość przychodu ma być rozliczona tylko i wyłącznie u jednego małżonka. Od roku 2016 oświadczenie będzie trzeba złożyć raz. Ponowne jego złożenie jest konieczne w chwili rezygnacji z tej formy rozliczenia.

Zmiany w PIT dla prowadzących działalność gospodarczą

Od 2016 r. obowiązywać będzie nowy wzór załącznika PIT/B. Nowy wzór zawiera informacje dotyczące wykazywania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli podatnik poniósł stratę w wyniku prowadzenia takowej działalności.

W deklaracji PIT/B nie będziemy mogli także wykazać przychodów, które zostały uzyskane za granicą, a które są zwolnione z opodatkowania w Polsce. Jeżeli takie przychody muszą być wykazane w deklaracji podatkowej to należy to zrobić w deklaracji PIT-36 w części H, a także w załączniku PIT/ZG.

Zmiany w PIT dla prowadzących własną uprawę lub hodowlę

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z uprawy lub hodowli własnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na skutek tego zmianom ulegną deklaracje PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D.

Zmiany w PIT dla sprzedających prywatnie swoje rzeczy

Zmianie uległa deklaracja PIT-36 w zakresie przychodów ze sprzedaży lub zbycia rzeczy. Obecnie nie ma możliwości odliczenia straty, która została poniesiona z tytułu sprzedaży, ale nowa deklaracja pozwala grupować przychody, a także sumować koszty i przychody z tytuły sprzedaży rzeczy z przychodami lub kosztami pochodzącymi z zupełnie innych źródeł.

Zmiany w korektach PIT

Od 2016 roku nie będzie trzeba już składać pisemnego uzasadnienia przyczyn składania deklaracji korygującej (druku ORD-ZU). W tym przypadku wystarczy ponownie złożyć deklarację, ale zamiast zaznaczyć, że jest to deklaracja rozliczeniowa zaznaczamy okienko z informacją o deklaracji korygującej. Nowością jest także zmniejszenie procentowej stawki kwoty odsetek za zwłokę, która będzie wynosiła 50% stawki podstawowej.

Zmiany w doręczaniu PIT

Od przyszłego roku pisma nadawane w polskiej placówce pocztowej, placówce pocztowej znajdującej się w innym państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub złożonych w polskim urzędzie konsularnym będą uznawane za doręczone pod datą, która jest oznaczona jako data nadania. Jest to ogromne ułatwienie dla osób niemieszkających w Polsce, ponieważ pisma wysyłane z innych krajów członkowskich Unii będą traktowane przez organy podatkowe jako pisma doręczone według daty nadania. Zasada ta nie dotyczy krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. W tym przypadku datą doręczenia będzie data otrzymania przesyłki przez Urząd Pocztowy w Polsce.

pobierz program do rozliczenia pit

2 komentarze

  1. A czy w 2017 tzn w rozliczeniu podatku za 2016 rok bedą jakieś nowe zmiany?

  2. Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunieto przepisy zmuszajace do korekt kosztow w przypadku nierzetelnych platnosci. W efekcie tej zmiany, rzadziej niz do tej pory dochodzic bedzie do zmian w tresci zlozonej juz deklaracji rocznej – w zwiazku z transakcjami oplacanymi po uplywie przewidzianego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.