dzieci

Porady z tagiem “dzieci”

Wielu rodziców ma pytania odnośnie rozliczenia PIT. Czy mając dzieci obowiązuje inny formularz PIT niż dla podatników bezdzietnych? Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej i ile dzięki niej można zyskać? Tutaj odpowiadamy na najczęstsze pytania rodziców.

zasiłek rodzinny

Jaki PIT do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny to świadczenie od ZUSu, więc nie trzeba wypełniać formularza PIT, aby go otrzymać (formularze PIT przeznaczone są dla urzędów skarbowych). Nie ma również obowiązku wykazywania kwot otrzymanych w ramach zasiłku rodzinnego w rocznych zeznaniach podatkowych. Aby skorzystać z zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek do urzędu gminy. Zasiłek należy się rodzinom, w których dochód na oso... »

dziecko

PIT – Ulga na dziecko – jak wypełnić?

Ulga na dziecko to najczęściej wykorzystywana ulga przez polskich podatników. Aby rozliczyć ulgę na dziecko, należy wypełnić podstawowy formularz, czyli PIT-37 albo PIT-36 w zależności od tego, z jakich źródeł mieliśmy dochody oraz załącznik PIT/O. Ulga na dziecko należy do ulg, które można odliczyć od podatku. W zeznaniu PIT-37 albo PIT-36 kwoty ulgi na dziecko wpisujemy więc w polu “Odlicz... »

formularz pit37

PIT-37 – Gdzie wpisać ulgę na dziecko?

Ulga na dzieci należy do ulg, które odliczamy od podatku. W PIT-37 należy więc wypełnić rubrykę 120 (Odliczenia od podatku – wykazane w części C załącznika PIT/O), w części F. Jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, ulgę może w całości odliczyć jedna osoba lub małżonkowie mogą ją między sobą podzielić. Dodatkowo, należy wypełnić załącznik PIT/O. Ulga na dzieci znajduje się w części C (pole 40, 4... »

samotna mama

PIT – Ulga dla samotnie wychowujących dziecko

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość rozliczenia PITu wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu wysokość podatku będzie liczona w ten sam sposób jak przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem. Wspólny dochód rodzica i dziecka zostanie podzielony na dwa. Podatek z tej kwoty zostaje następnie pomnożony razy dwa i taką kwotę podatku należy zapłacić. Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest więc bardzo ko... »

ulga prorodzinna 2015

PIT – Ulga na dziecko (prorodzinna)

Ulga na dziecko (prorodzinna) umożliwia odpisanie od podatku ustalonych w ustawie o podatku dochodowym kwot. Od początku 2015 roku obowiązują zmiany w uldze prorodzinnej. Na większe ulgi mogą liczyć rodzice wychowujący 3 lub więcej dzieci. Możliwe jest również otrzymanie całości ulgi w przypadku niemożliwości odliczenia całej przysługującej kwoty w formularzu PIT ze względu na niski podatek. »

dziecko

Jaka kwota należy się na odliczenie na dziecko zgodnie z przepisami dotyczącymi ulgi rodzinnej?

Wypełniając deklarację podatkową, zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnych na danych rok przepisów w zakresie ulg i odliczeń. Nieznajomość obowiązujących zasad i limitów przysługujących w ramach ulgi prorodzinnej może prowadzić do błędnego wypełnienia deklaracji PIT, co wiążę się z kolei z koniecznością sporządzenia korekty. W 2013 roku zmianie ulegają przepisy regulujące stosowanie ulgi ro... »

załącznik pit/m

PIT/M (DZIECI)

PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. To załącznik składany przez rodziców, którzy doliczają do swoich dochodów przychody małoletnich dzieci. Można go złożyć jedynie z formularzem PIT-36. Zatem jeżeli rodzic chce doliczyć dochody dziecka – musi złożyć deklarację PIT-36. W załączniku PIT/M mogą znaleźć się dochody małoletniego ... »

Strona 2 z 212