formularz pit-28

Co można odliczyć w PIT-28?

PIT-28 to deklaracja przeznaczona do wykazania dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Wypełniają ją osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo, spólnicy spółek jawnych, a także osoby nie prowadzące działalności, rozliczające na zasadach ryczałtu dochodu z najmu i podobnych umów.

Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane ryczałtowo i w związku z tym rozliczające się w PIT-28 mogą odliczyć:

  • składki na ZUS (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe);
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • ulgę internetową – wydatki na korzystanie z internetu;
  • ulgę rehabilitacyjną – przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, umożliwia odliczenie od dochodu m. in. wydatków na dojazdy na leczenie, na sprzęt rehabilitacyjny, opiekę pielęgniarską, lekarstwa;
  • ulgę za darowiznyhonorowe krwiodawstwo, darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kościelne;
  • 1% podatku na OPP – nie zmniejsza kwoty podatku, jaki podatnik ma obowiązek zapłacić, ale umożliwia przekazanie tej części podatku zamiast do urzędu skarbowego, dla organizacji pożytku publicznego;
  • nienależnie pobrane świadczenia – występują w przypadku kiedy podatnik otrzyma rentę, zasiłek lub inne świadczenie, które, jak okaże się później, nie należało mu się i w związku tym miał obowiązek je zwrócić;
  • stratę podatkową;
  • ulgę abolicyjną – przeznaczona dla podatników uzyskujących dochody za granicą, w państwie, dla którego stosuje się obliczenie podatku metodą proporcjonalnego odliczenia;
  • inne ulgi odliczane od dochodu, na zasadzie praw nabytych: ulga budowlana, remontowa, uczniowska, na pomoc domową.

W PIT-28 nie można natomiast:

 

Formularz PIT-28 wraz z załącznikami można rozliczyć online korzystając z naszego darmowego programu.

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!