Czym jest podatek tonażowy

statek

Podatek tonażowy to pomysł Ministerstwa Finansów na zwiększenie konkurencyjności armatorów pływających pod polską banderą. To rozwiązanie szeroko stosowane w Unii Europejskiej ma za zadanie ograniczyć sytuację, w której większość armatorów pływa pod flagą państw tak zwanej taniej bandery.

Wybór armatorów decydujących się na takie rozwiązanie związany jest z niskimi opłatami rejestracyjnymi oraz w wielu przypadkach brakiem nadzoru administracyjnego ze strony tych państw. Opodatkowanie tonażowe ma przywrócić równowagę i pomóc armatorom pływającym pod krajową banderą w odzyskaniu konkurencyjności.

Nowa forma opodatkowania skierowana jest do armatorów morskich, korzystających ze statków handlowych w żegludze międzynarodowej. Warto przy tym zaznaczyć, że podatek tonażowy obejmie tylko i wyłącznie flotę handlową (i to tylko statki o pojemności powyżej 100 GT). Niestety armatorzy świadczący usługi przewozu pasażerskiego nie będą mogli skorzystać z tej formy opodatkowania. Aby móc rozliczać się na zasadzie tonażu, armator musi posiadać ważny dokument zgodności oraz pływać pod polską banderą.

Na czym polega podatek tonażowy?

W telegraficznym skrócie, wysokość tego nominalnie dochodowego podatku nie zależy od bieżących zysków czy strat armatora, lecz dochód oblicza się w sposób zryczałtowany w zależności od tonażu. Stawka podatku wynosi 19%, a więc tyle samo, ile w przypadku podatku dochodowego opodatkowanego liniowo. W swych założeniach podatek tonażowy ma być alternatywą dla podatku dochodowego. W tej formie opodatkowania dochód obliczany jest na podstawie ryczałtu, a pomniejszenie podstawy dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Inaczej niż w podatku dochodowym, nie ma również możliwości wspólnego rozliczania należności wobec urzędu skarbowego.

Podatek tonażowy w praktyce

Przed podjęciem decyzji o rozliczaniu się tą metodą, warto jednak dobrze przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”, gdyż po dokonaniu wyboru zmiana sposobu opodatkowania będzie możliwa dopiero po 5 latach. Rozliczający się na zasadzie podatku tonażowego jest ponadto zobowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, związanych z działalnością gospodarczą przez cały okres, który obejmuje ta forma opodatkowania.

Dla celów podatku tonażowego przyjęto szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Jest nią dochód, stanowiący iloczyn dobowej stawki oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków armatora, które podlegają opodatkowaniu podatkiem tonażowym. Przy ustalaniu stawki armatorzy uwzględniają wskaźniki wyrażone w euro przeliczanej na złote, przy uwzględnieniu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro z ostatniego dnia miesiąca, za który stawka ta jest obliczana.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.