Inne podatki

portfel z pieniędzmi

Pożyczka od rodziny lub znajomych – czy płaci się podatek?

Sytuacje życiowe czasami zmuszają nas do zaciągnięcia pożyczki. Aby uniknąć kredytów z banku, niektórzy decydują się na pożyczenie pieniędzy o swoich znajomych albo członków rodziny. Dowiedz się z jakimi formalnościami wobec urzędu skarbowego się to wiąże i w jakich sytuacjach należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.  »

statek

Czym jest podatek tonażowy

Podatek tonażowy to pomysł Ministerstwa Finansów na zwiększenie konkurencyjności armatorów pływających pod polską banderą. To rozwiązanie szeroko stosowane w Unii Europejskiej ma za zadanie ograniczyć sytuację, w której większość armatorów pływa pod flagą państw tak zwanej taniej bandery. »

pieniądze

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) występuje między dwoma osobami fizycznymi w przypadku transakcji takich jak sprzedaż, pożyczki, umowy darowizny i inne. Wysokość podatku, w zależności od rodzaju transakcji, wynosi zwykle od 0,5% do 2%.  »

darmowe

Nieodpłatne świadczenia, czyli o rozterkach i wątpliwościach

Zdefiniowanie pojęcia nieodpłatne świadczenia wcale nie jest prostą rzeczą, ponieważ żaden z dokumentów prawnych nie precyzuje tego terminu. Niemniej jednak wiele osób ma z nieodpłatnymi świadczeniami do czynienia i dlatego byłoby dobrze pokusić się o przedstawienie kilku związanych z nimi zagadnień. »

jachty

Podatek od jachtu – ile weźmie fiskus za sprzedaż / zakup jachtu

Sprzedaż jachtu (przez osobę nie będącą przedsiębiorcą), podobnie jak samochodu i innych rzeczy ruchomych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), w wysokości 2%. Obowiązek zapłaty podatku leży po stronie kupującego. »

psy

Podatek od psa

Podatek od posiadania psa został zniesiony z końcem 2007 roku. Obecnie odgórnie nie obowiązuje, chociaż gminy mają możliwość ustalania lokalnych opłat za posiadanie psa. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłat za posiadanie psów gminy nie mogą pobierać od: członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osób ze znacznym stopni... »

hipoteka

Podatek od hipoteki

Ustanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na szczęście przeważnie podatek ten nie jest wysoki, jednak należy pamiętać o jego zapłaceniu. Czym jest hipoteka? Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. W praktyce, hipotekę ustanawia najczęściej właściciel nieruchomości na rzecz wierzyciela, którym jest bank udzielający... »

kombajn

Jak rozliczyć dochód z gospodarstwa rolnego

Podatkowi dochodowemu podlegają jedynie działy specjalne produkcji rolnej. Osoby prowadzące inną działalność rolniczą płacą podatek rolny. Podatek rolny Osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie płacą podatku od dochodów, ale od gruntów, którego są posiadaczami, właścicielami lub użytkownikami wieczystymi. Podatek dotyczy gruntów rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych... »

formularz vat-7

Obliczanie PITu-7 krok po kroku

Deklarację VAT-7 podatnicy często nazywają “PIT-7”, ale jest to błąd. PIT jest to podatek od dochodów, natomiast VAT to podatek od towarów i usług. Formularz VAT-7 składają co miesiąc przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz tzw. osoby prawne (np. spółki z o.o.). Jak krok po kroku wypełnić PIT-7 (VAT-7!) Część A – Miejsce i cel składania deklaracji Dek... »

samochód

Jaki PIT złożyć – kupno samochodu lub motocykla

Zgodnie z przepisami o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), od zakupu auta lub motocykla należy opłacić podatek oraz wypełnić formularz PIT PCC-3. Jeśli samochód albo motocykl będzie miał również współwłaścicieli należy wypełnić i dołączyć załącznik PIT PCC-3/A. »