Podatek od hipoteki

hipotekaUstanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na szczęście przeważnie podatek ten nie jest wysoki, jednak należy pamiętać o jego zapłaceniu.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. W praktyce, hipotekę ustanawia najczęściej właściciel nieruchomości na rzecz wierzyciela, którym jest bank udzielający kredytu. W przypadku niespłacenia kredytu, komornik sprzeda nieruchomość a uzyskane w ten sposób środki przekaże bankowi.

Kto musi zapłacić podatek od hipoteki?

Podatek od ustanowienia hipoteki płaci właściciel nieruchomości. W praktyce zwykle jest to kredytobiorca, jednak może się zdarzyć, że właścicielem jest np. jeden z małżonków, a kredyt zaciąga drugi z małżonków. W takiej sytuacji podatek od ustanowienia hipoteki również płaci właściciel, ponieważ tylko on może złożyć oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki.

Ile wynosi podatek od hipoteki?

Wysokość podatku od hipoteki zależy od rodzaju wierzytelności.

Może być to tzw. wierzytelność istniejąca, czyli wierzytelność o dokładnie ustalonej wysokości (np. kredyt o stałym oprocentowaniu) lub tzw. wierzytelność o wysokości nieustalonej (np. kredyt o zmiennym oprocentowaniu). W pierwszym przypadku podatek wynosi 0,1% od wartości zabezpieczonej wierzytelności, natomiast w drugim przypadku jedynie 19 zł.

Jeśli zatem podatnik zaciągnie kredyt hipoteczny o wysokości np. 500 000 zł, łącznie z odsetkami i innymi opłatami, i kwota ta będzie ściśle określona, zapłaci podatek w wysokości 500 zł. Przeważnie jednak w momencie zaciągania kredytu nie jest możliwe określenie ile dokładnie kredytobiorca zapłaci łącznie ze wszystkimi odsetkami, prowizjami itp., dlatego zwykle właściciele hipotek płacą jedynie 19 zł podatku.

Jak zapłacić podatek od hipoteki?

Właściciel nieruchomości zobowiązany do zapłaty podatku od ustanowienia hipoteki powinien złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3. Jeśli hipoteka została ustanowiona przez więcej niż jednego właściciela nieruchomości, każdy współwłaściciel powinien wypełnić dodatkowo załącznik PCC-3/A.

Obowiązek podatkowy z tytułu ustanowienia hipoteki powstaje w chwili złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki, a nie dopiero w momencie dokonania przez sąd wpisu w księdze wieczystej. Od momentu powstania obowiązku podatkowego podatnik ma 14 dni na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.