jachty

Podatek od jachtu – ile weźmie fiskus za sprzedaż / zakup jachtu

jachtySprzedaż jachtu (przez osobę nie będącą przedsiębiorcą), podobnie jak samochodu i innych rzeczy ruchomych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), w wysokości 2%. Obowiązek zapłaty podatku leży po stronie kupującego.

Osoba, która zakupi jacht jest zobowiązana do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży-kupna a nie z chwilą przeniesienia własności jachtu. Należy pamiętać o tym w przypadku zakupu jachtu na raty.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają rzeczy znajdujące się na terytorium Polski a także rzeczy znajdujące się za granicą, jeśli nabywca mieszka w Polsce i czynność cywilnoprawna została dokonana w Polsce. Oznacza to, że jeśli jacht zostanie zakupiony za granicą i tam też zostanie podpisana umowa, nabywca nie będzie miał obowiązku zapłaty w Polsce podatku.

Podstawą opodatkowania jest wartość zakupionego jachtu, przy czym należy pamiętać, że wartość na umowie oraz wykazana w formularzu PCC-3 nie powinna odbiegać od wartości rynkowej. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że wartość została zaniżona, przez co zapłacony podatek jest zbyt niski, może wezwać podatnika do podwyższenia wskazanej wartości. Jednocześnie poda jaka jest wartość zakupionego jachtu według swojej wstępnej oceny. Podatnik może zgodzić się z oceną wartości wskazaną przez urząd skarbowy i dopłacić podatek wraz z odsetkami lub przedłożyć urzędowi wycenę rzeczoznawcy, który potwierdzi wartość zakupionego jachtu. Jeśli podatnik nie przekaże wyceny rzeczoznawcy ani nie przystanie na propozycję ceny wskazaną przez urząd skarbowy, urząd powoła biegłego, który wyceni wartość jachtu. Jeżeli wartość wskazana przez biegłego okaże się większa o co najmniej 33% od wartości wskazanej przez podatnika, konieczne będzie opłacenie nie tylko podatku wraz z odsetkami, ale również kosztów opinii biegłego.

 

 

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!