monety

Rozliczenie PIT przedsiębiorcy a składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mają dwie możliwości odliczenia składek na ZUS: składki ZUS zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć je od dochodu.

Odliczanie składek ZUS od dochodu

Odliczanie składek ZUS od dochodu dotyczy odprowadzenia składek przedsiębiorcy, ale również osoby z nim współpracującej, na ubezpieczenie społeczne ZUS. Natomiast, w deklaracji PIT nie odlicza się w tym przypadku składek finansowanych przez przedsiębiorcę wobec pracowników czy zleceniobiorców.

Przedsiębiorca ma możliwość odliczyć w deklaracji podatkowej składki opłacane obowiązkowo, ale również opłaty dobrowolne, np. chorobowe. Uwaga! Sumując składki przed ich odliczaniem od dochodu należy pamiętać, że dotyczy ono wyłącznie składek ZUS – składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe przedsiębiorcy.

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych zalicza się jedynie do kosztów uzyskania przychodów.

Jak odliczyć składki ZUS w PIT

Decyzja przedsiębiorcy, że będzie on odliczać składki od dochodu daje mu przyzwolenie odliczenia ich w trakcie trwania roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Przedsiębiorca może zdecydować, że składki odliczy sobie dopiero przy składaniu zeznania podatkowego, decyzja należy do niego.

Czy korzystniejsze jest odliczanie składek ZUS co miesiąc czy na koniec roku?

Składki wykazane w deklaracji podatkowej będą widoczne przy pomniejszaniu dochodu w trakcie roku, jak i również odliczając je tylko na koniec roku. Konieczne jest to dla ustalenia ostatecznej wysokości zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy.

Podatnik, który w trakcie roku odliczał składki wykazuje w PIT niższą wartość składki na podatek, niż przedsiębiorca, który zdecydował odliczać składki jednorazowo, na koniec roku. Wynika to z tego, że korzystając z odliczenia w trakcie roku, co miesiąc wykazywane są niższe kwoty zaliczek. Składając zeznanie roczne rozliczenie wyjdzie wtedy „na zero” – to znaczy nie uzyska się zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu odliczanych składek ZUS.

Przedsiębiorca, który zdecydował się do odliczenia składek ZUS na koniec roku, może liczyć na dodatkowy zwrot z podatku, ponieważ opłacał on wyższe zaliczki na podatek. Zatem w zeznaniu rocznym odlicza składki ZUS i wtedy następuje „wyrównanie” – czyli zwrot nadpłaconych zaliczek.

Decyzja, czy składki odliczać w trakcie roku czy w rozliczeniu rocznym nie przekłada się więc na wysokość podatku.

Kiedy zaksięgować składki w koszty uzyskania przychodu?

W razie gdy działalność nie przynosi zysku składki lepiej jest zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Podatnik nie wykazujący dochodu, nie mający z czego odliczyć składki ZUS traci możliwość jej rozliczenia w przyszłym roku, zatem po prostu przepada. Najlepiej jest, w tym przypadku, aby składka znalazła się w kosztach uzyskania przychodu, wykazał on stratę, którą będzie mógł odliczać w kolejnych latach od uzyskania dochodu.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!