ksiega

Program umożliwiający
rozliczanie PIT przez Internet

  • to łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • to rozliczenie PIT bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów
  • to gwarancja poprawnego wypełnienia formularzy PIT ze wszystkimi załącznikami
  • jest polecany przez wielu księgowych
  • jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Wypełnienie deklaracji podatkowej jest naprawdę łatwe.

btn-pobierz

 

Przekonaj się to takie proste!

komp1

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby pobrać darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

komp2

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

komp3

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożone w terminie zeznanie podatkowe.

Rozlicz PIT

Podatnik, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. W rozliczeniu PIT 2014, przygotowywanym według ustalonego przepisami wzoru, powinny zostać wykazane osiągnięte w ciągu roku dochody objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek - jeśli takie wystąpiły.

Czytaj dalej

Ulgi i odliczenia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem tych, których źródłem są gospodarka leśna bądź działalność rolnicza, a także darowizny czy spadki. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg – prorodzinnej, internetowej i internetowej, oraz odliczeń – którymi są składki odprowadzane do ZUS. Wypełniając deklarację podatkową, należy też pamiętać, by sprawdzić, czy w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych nie zaszły istotne zmiany.

 

Czytaj dalej

Formularze PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na formularzu PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów i sposób rozliczania się osoby objętej obowiązkiem podatkowym. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 i PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych formularzy istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2013.

 

Czytaj dalej

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress