ksiega

Program umożliwiający
rozliczanie PIT przez Internet

  • to łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • to rozliczenie PIT bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów
  • to gwarancja poprawnego wypełnienia formularzy PIT ze wszystkimi załącznikami
  • jest polecany przez wielu księgowych
  • jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Wypełnienie deklaracji podatkowej jest naprawdę łatwe.

btn-pobierz

Uwaga: Obecny program umożliwia rozliczenie za rok 2013. Już wkrótce dostępny będzie nowy program, umożliwiający rozliczenie za 2014.

Przekonaj się to takie proste!

komp1

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby pobrać darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

komp2

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

komp3

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożone w terminie zeznanie podatkowe.

Rozlicz PIT

Podatnik, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. W rozliczeniu PIT 2014, przygotowywanym według ustalonego przepisami wzoru, powinny zostać wykazane osiągnięte w ciągu roku dochody objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek - jeśli takie wystąpiły.

Czytaj dalej

Ulgi i odliczenia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem tych, których źródłem są gospodarka leśna bądź działalność rolnicza, a także darowizny czy spadki. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg – prorodzinnej, internetowej i internetowej, oraz odliczeń – którymi są składki odprowadzane do ZUS. Wypełniając deklarację podatkową, należy też pamiętać, by sprawdzić, czy w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych nie zaszły istotne zmiany.

 

Czytaj dalej

Formularze PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na formularzu PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów i sposób rozliczania się osoby objętej obowiązkiem podatkowym. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 i PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych formularzy istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2014.

 

Czytaj dalej

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress