Co się wykazuje w PIT-8C?

formularz pit-8cPIT-8C jest to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Powinny go wypełnić jednostki dokonujące takich wypłat, a nie osoby, które dochody z takich źródeł otrzymały. Jeżeli otrzymałeś PIT-8C powinieneś na jego podstawie wypełnić PIT-36 (dla przychodów z innych źródeł), PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) lub PIT-37 (w przypadku niektórych stypendiów).

Co dokładnie wykazuje się w tej deklaracji?

Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Artykuł ten odnosi się do “innych źródeł“, do których należą między innymi:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) nieotrzymane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nieotrzymane w ramach pracy, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej ani z kapitałów pieniężnych,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy

Chodzi tutaj o stypendia dla uczniów i studentów:

 • określone w uchwale rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa,
 • przyznane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy

W tej części należy wykazać dochody:

 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji),
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Prostym sposobem na rozliczenie PIT-8C jest skorzystanie z naszego programu do PIT i rozliczenie PITu online.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.