formularz pit-8c

Co się wykazuje w PIT-8C?

formularz pit-8cPIT-8C jest to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Powinny go wypełnić jednostki dokonujące takich wypłat, a nie osoby, które dochody z takich źródeł otrzymały. Jeżeli otrzymałeś PIT-8C powinieneś na jego podstawie wypełnić PIT-36 (dla przychodów z innych źródeł), PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) lub PIT-37 (w przypadku niektórych stypendiów).

Co dokładnie wykazuje się w tej deklaracji?

Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Artykuł ten odnosi się do „innych źródeł„, do których należą między innymi:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) nieotrzymane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nieotrzymane w ramach pracy, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej ani z kapitałów pieniężnych,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy

Chodzi tutaj o stypendia dla uczniów i studentów:

 • określone w uchwale rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa,
 • przyznane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy

W tej części należy wykazać dochody:

 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji),
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Prostym sposobem na rozliczenie PIT-8C jest skorzystanie z naszego programu do PIT i rozliczenie PITu online.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!