Wybór PIT

Pytanie który formularz PIT wybrać należy do jednych z częstszych pytań zadawanych przez podatników. Do najczęściej wykorzystywanych deklaracji należy PIT-37 (umowa o pracę lub cywilnoprawna) i PIT-36 (działalność gospodarcza). Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z różnych źródeł lub z nietypowych źródeł często mają jednak wątpliwości, który formularz PIT jest odpowiedni w ich przypadku. Dlatego prezentujemy poniżej informacje na temat wyboru odpowiedniej deklaracji PIT. W wyborze odpowiedniego formularza pomoże również program do PIT, który możesz pobrać z naszej strony.

holandia

Jaki PIT za pracę w Holandii?

W celu rozliczenia dochodów z pracy zagranicą, w tym Holandii, należy wypełnić formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG. Holandia należy do państw, które mają podpisane z Polską umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, metodą proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że dochód z pracy w Holandii zostanie w całości opodatkowany w Polsce. Z tego względu, osoby pracujące w Holandii mogą skorzy... »

wspólnicy

Jaki pit – spółka jawna

Formularz PIT, jaki powinni wypełnić wspólnicy w spółce jawnej zależy od sposobu opodatkowania jaki wybrali. – Opodatkowanie na zasadach ogólnych – PIT-36 – Podatek liniowy – PIT-36L – Ryczałt – PIT-28 z załącznikiem PIT-28/B Należy pamiętać, że podatnikiem nie jest spółka jawna, ale jej wspólnicy, więc PIT powinien wypełnić każdy wspólnik. Przychody z udziału w... »

kawaler

Jaki PIT jest odpowiedni dla kawalera?

Nie ma specjalnych formularzy PIT przeznaczonych dla kawalera czy panny. Ważniejsze od stanu cywilnego jest źródło dochodów. W najczęstszych przypadkach, kiedy źródłem dochodu była umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło, należy wypełnić formularz PIT-37. W pierwszej części tego formularza, przy “wyborze sposobu opodatkowania” kawaler powinien zaznaczyć “indywidualnie... »

pracownicy

Jaki PIT – umowa o pracę

Do rozliczania dochodów z tytułu umowy o pracę przeznaczony jest formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje podatników, którzy oprócz dochodu z umowy o pracę uzyskali dochód również z umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, muszą jednak wypełnić PIT-36 lub dwa formularze. Umowa o pracę w PIT-36 Formularz PIT-36 muszą wypełnić poda... »

nieruchomość

Jaki PIT – sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia przy rozliczeniu należy posłużyć się formularzem PIT-39. Od sprzedaży nieruchomości nabytej wcześniej niż 5 lat wcześniej należy zapłacić podatek w wysokości 19%. Można go jednak zmniejszyć albo uniknąć przeznaczając dochód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Więcej dowiesz się na ten temat w artykule o uldz... »

formularz pit37

Jaki PIT – umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Dla osób, które w poprzednim roku podatkowym zatrudnione były na umowę o dzieło lub umowę zlecenie przeznaczony jest formularz PIT-37. W niektórych sytuacjach konieczne może być jednak złożenie PIT-36. Dotyczy to tych, którzy oprócz pracy na umowę o dzieło lub zlecenie, uzyskiwali dochód z pracy za granicą, z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z wynajmu mieszkania opodat... »

wspólnota mieszkaniowa

Jaki PIT – wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinien na początku roku złożyć formularz PIT-8AR. Jest to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady należy ją złożyć do końca stycznia, jednak w 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc wyjątkowo termin złożenia PIT-8AR mija 2 lutego. Ponadto, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinien wypełnić formular... »

żołnierz

Jaki PIT dla żołnierza?

Podobnie jak osoby zatrudnione na umowie o pracę albo zlecenie, żołnierze składają deklarację PIT-37 (możliwe jest rozliczenie PIT-37 online). Wypełniają ją na podstawie otrzymanej deklaracji PIT-11. Żołnierze zawodowi nie podlegają powszechnemu systemowi emerytalnemu w ZUS (objęci są odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego), dlatego na otrzymanej przez nich deklaracji PIT nie znajdą się skład... »

twórca

Jaki PIT dla twórców?

Twórcy i autorzy wypełniają formularz PIT-37. Jeśli wykonywali utwory podlegające prawom autorskim należą im się 50% koszty uzyskania przychodu i w związku z tym w części C – dochody/straty ze źródeł przychodu wypełniają wiersz “Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”. Jeżeli jednak wykonywali dzieła, do których nie posiadają praw autorskich, wypełniają wie... »

uczeń

Jaki PIT dla ucznia

Dochód uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia a byli zatrudnieni na umowie o pracę, umowie zlecenia lub dzieło należy wykazać na oddzielnym formularzu PIT (nie dopisywać dochodu ucznia do dochodu rodziców). Deklaracja powinna jednak zostać podpisana przez rodziców. Takie same zasady dotyczą dochodu ze stypendiów oraz z przedmiotów dziecka. Jeżeli uczeń był zatrudniony w opraciu o umowę o... »

Strona 2 z 512345