formularz pit-5

Jak obliczyć podatek dochodowy w PIT-5?

Od kilku lat nie ma już obowiązku składania deklaracji PIT-5, jednak osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują przychody z najmu albo podobnych umów nadal muszą co miesiąc obliczać zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać je do urzędu skarbowego.

formularz pit-5

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

  1. Obliczamy dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodu mogą być np. wydatki na zakup produktów, którymi handlujemy lub wydatki na reklamę. W przypadku najmu mieszkania może to być np. koszt remontu albo opłaty na wodę i prąd, jeśli to my je opłacamy a nie osoby, którym mieszkanie wynajmujemy.
  2. Jeżeli w poprzednim roku osiągnęliśmy stratę, odliczamy ją od dochodu. Nie możemy jednak odliczyć więcej niż wynosi dochód w danym miesiącu. Jeśli strata z poprzedniego roku jest większa niż obecny dochód, resztę straty musimy odliczyć w następnych miesiącach.
  3. Odliczamy od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli nam przysługuje możemy odliczyć również ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną, darowizny lub zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
  4. Dochód po wszystkich odliczeniach, zaokrąglony do pełnych złotych stanowi podstawę obliczenia podatku. Podatek wynosi 18% od podstawy minus kwota wolna od podatku (46,33 zł miesięcznie).
  5. Od podatku odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Możemy odliczyć również ulgę na dziecko. Otrzymaną sumę zaokrąglamy do pełnych złotych.

 

Uwaga: wymienione są tylko niektóre, aktualne ulgi. Niektórzy, na zasadach praw nabytych mogą korzystać również z innych ulg, np. remontowej, odsetkowej. Dotyczy to osób, które nabyły prawa do tych ulg przed ich likwidacją.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!